Dzisiaj: , g. Imieniny:    
   
Gmina Strzelno - Okiem czytelnika

Oświadczenie dyrektora SOSW

2019-03-25 19:33
 

Poniżej publikujemy oświadczenie przesłane do naszej redakcji przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie, Mariusza Podhorodeckiego.

"Ośrodek na Parkowej - historia prawdziwa"

Wobec pojawiającej się w stosunku do mojej osoby fali hejtu, polegającej na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji przez media społecznościowe, lokalną prasę oraz grupę radnych gminnych, chciałbym wyrazić swój sprzeciw wobec przejawów krytyki w stosunku do mojej osoby oraz pośrednio społeczności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie. Zarzuca mi się, że wprowadzenie przez gminę Strzelno programu naprawczego spowodowane jest rozłożeniem budżetu gminy przez rzekomo nieprawnie pobraną subwencję przez gminę Strzelno na SOSW w Strzelnie w wysokości 5 milionów złotych. Nie zgadzam się z zarzutami o ponoszenie głównej winy za błędne naniesienie do systemu informacji oświatowej danych o uczniach, którzy byli obecni w placówce, ale nie posiadali w latach 2012-2016 aktualnych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wobec czego Gmina jest zobowiązana przez Ministerstwo Finansów do oddania pobranej subwencji w wysokości 4 807 634,97 zł. Oświadczam, że jako dyrektor ośrodka przyjmowałem w latach 2012-2016 do placówki specjalnej dzieci z orzeczeniami, opiniami lub te, wobec których mieliśmy absolutną pewność, że dzieci te powinny uczęszczać do placówki specjalnej ze względu na posiadane duże deficyty rozwojowe. Dzieci te często były w trakcie kompletowania i uzupełniania dokumentów, które były wydawane przez specjalistyczne ośrodki leczniczo-terapeutyczne oraz przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne z opóźnieniem w stosunku do upływającego wraz z dniem 30 września danego roku terminu wpisania tych dzieci do systemu informacji oświatowej. Nieścisłość, niejasność przepisów lub ich brak np. dotyczący funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych utrudniała lub uniemożliwiała wydawanie orzeczeń o potrzebie szkolnictwa specjalnego w wyznaczonym terminie. Wszystkie dzieci przyjęte do placówki otrzymały fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz przydział specjalistycznych terapii zgodny z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach lub opiniach. Podkreślam, że wszystkie dzieci w niedługim czasie otrzymały wymagane orzeczenia i nadal uczą się w tej placówce. Moim obowiązkiem jako dyrektora było zapewnienie dzieciom całościowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w związku z posiadanymi przez nie deficytami, dlatego też nie zgadzam się ze stwierdzeniem, iż wykorzystywałem dzieci do obrony swojego stanowiska. W myśl obowiązujących przepisów oświatowych oraz Ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, Naczelna Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy kontrolując SOSW w roku 2016 nie postawiła mi żadnych zarzutów w sprawie SIO, tak jak i innym dyrektorom placówek na terenie gminy Strzelno, w których wystąpiły podobne sytuacje związane z SIO. Przepisy prawa zawarte w Ustawie o Systemie Informacji Oświatowej wyraźnie określają kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego co do odpowiedzialności za kompletność i poprawność danych wprowadzanych do SIO. Oświadczam, że placówka w latach 2012-2016 nie korzystała z nadpłaty subwencji w kwocie 4 807 634,97 zł, ponieważ ośrodek przez wiele lat w dużym stopniu tymi i innymi środkami wspomagał funkcjonowanie większości szkół gminnych. Ponadto, gdyby nadpłata subwencji została rozłożona na kilka lat spłat w ratach, tak jak chciał poprzedni Burmistrz, najprawdopodobniej nie byłoby konieczności wprowadzenia programu naprawczego i ujmowania SOSW w tym programie.

Pojawiające się w mediach społecznościowych informacje dotyczące realizacji nadgodzin zarówno moich, jak i nauczycieli ośrodka to niepotrzebne szukanie sensacji, gdyż wszystkie godziny w placówce zostały zrealizowane zgodnie z ramowym planem nauczania oraz z realizacją orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Wszystkie godziny, w tym nadgodziny i godziny doraźne są potwierdzone i udokumentowane tematyką zawartą w dziennikach zajęć oraz dziennikach lekcyjnych, a nauczyciele z racji wysokich kwalifikacji wykonują zadania edukacyjne z należytą starannością. Jako dyrektor wspólnie z ZNP w Strzelnie wielokrotnie prosiliśmy organ prowadzący o zmianę regulaminu wynagradzania nauczycieli, szczególnie w kwestii dodatku funkcyjnego dla dyrektora, który nie jest dostosowany do szkolnictwa specjalnego. Niestety próby zmiany ww. regulaminu okazały się bezskuteczne. Przy tworzeniu projektu organizacyjnego pytałem Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy o zgodę na posiadanie i realizację nadgodzin dla dyrektora, podnosząc w piśmie kwestię niemożności pozyskania nauczyciela wychowania fizycznego z kwalifikacjami do autyzmu, jednocześnie podkreślając, że ja takie kwalifikacje posiadam. Obszerne wyjaśnienie tej kwestii przesłane zostało do organu prowadzącego w dniu 6 lutego 2019r. Jednocześnie oświadczam, że posiadam dokument, w którym obecny Burmistrz Strzelna wyraził zgodę na moje nadgodziny i nadgodziny wicedyrektora, tak jak zasugerowało Kuratorium w piśmie do mnie, twierdząc że decyzję odnośnie nadgodzin dla dyrektora podejmuje organ prowadzący. Ww. dokumenty potwierdzają możliwość prowadzenia przeze mnie zajęć ponadwymiarowych. Jest mi szczególnie przykro, że w naszej gminie nie patrzy się na dobro dziecka, dobro pracownika, na rozwój i przyszłość placówki, a decyduje jedynie polityka i ekonomia, która w dłuższym czasie może okazać się zgubna dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie. Od 9 lat organizuję dowóz dzieci z 9 gmin sąsiednich. W mediach pojawiły się zarzuty o rzekomym łamaniu prawa w odniesieniu do zorganizowanego przeze mnie dowozu dzieci. W związku z powyższym oświadczam, że przedstawione zarzuty są nie tylko krzywdzące i nieprawdziwe, ale przede wszystkim nieuczciwe, szczególnie jeżeli przedstawia je przedstawiciel organu prowadzącego, którego prosiłem w piśmie przesłanym w styczniu bieżącego roku o zorganizowanie dowozu. Niestety do dziś nie otrzymałem na to pismo odpowiedzi. Chciałbym przy tym podkreślić, że przy organizacji dowozu nigdy nie było potrzeby organizowania przetargu, gdyż kwota nie przekraczała 30 000 euro.

Placówka ma dobrą opinię w środowisku, rodzice zapisują do niej dzieci z sąsiednich gmin, głównie z powodu szczegółowej realizacji orzeczeń przez terapeutów. Jest to jedyny tak specjalistyczny ośrodek w rejonie, specjalizujący się w terapii dzieci autystycznych oraz ze znacznymi deficytami rozwojowymi. Najbliższa placówka w rejonie o podobnej organizacji znajduje się w Koninie, dlatego dzieci są dowożone do Strzelna z odległych miejsc województw kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. Zastanawiam się, dlaczego obecnie rządzącym radnym i organowi prowadzącemu tak bardzo zależy na szukaniu niepotrzebnych sensacji związanych z funkcjonowaniem placówki. Chciałbym również oświadczyć, że nigdy nikogo nie straszyłem PiS-em, wręcz przeciwnie, zawsze podkreślałem, że nadrzędną dla mnie sprawą jest czynnik społeczny, zapewnienie miejsc pracy oraz miejsca terapii dla dzieci.

W ubiegłym roku w lipcu wygrałem konkurs na dyrektora SOSW w Strzelnie. Osobiście dziwię się, że rada, która wybrała mnie na dyrektora dziś oczernia mnie przed wszystkimi. Przeprowadzony w 2016 roku w placówce kompleksowy audyt, a nie jakaś analiza diagnozy funkcjonowania placówki sporządzona przez przedstawiciela gminy Mogilno, wykazał prawidłową politykę kadrową oraz właściwe zarządzanie placówką przez moją osobę. Wszystkie dokumenty potwierdzające ww. kwestie dostępne są w placówce specjalnej.

Na koniec chciałbym dodać, że przepracowałem w placówce 25 lat i mam wiedzę oraz doświadczenie w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, jednak sytuacje, które miały miejsce w ostatnim czasie, czyli nieustanne nękanie mnie m.in. poprzez ciągłe kontrole, zarzuty i artykuły w prasie psujące mój wizerunek jako osoby na stanowisku dyrektora dotknęły mnie jako kogoś, kto przez wiele lat tworzył placówkę funkcjonującą na wysokim poziomie merytorycznym. Całe swoje życie osobiste i zawodowe poświęciłem tej placówce i jej rozwojowi, a dzisiaj jest ona obiektem politycznych rozgrywek.

Mariusz Podhorodecki

REKLAMA
 
   » KOMENTARZE [73]» dodaj komentarz   

 » Straż miejska (Gmina | 03-04-2019, 07:55:25)

Kierownik rolnictwa śmieszna ta kwota. Namieśnik nisko się cenisz, żeby za takie pieniądze pracować.Ha ha ha .........

 » Sute wynagrodzenia (Specjalista | 29-03-2019, 20:50:29)

Za 4100 na stanowisku kierownika? Chyba wam Polska trochę uciekła Strzelnioki zacofane. Cieszcie się, że za takie pieniądze w ogóle chce ktoś robić. Dożyliśmy czasów, że nawet na prowincji zarobki na poziomie 6-7 tys brutto nie są niczym nadzwyczajnym. Nie mówię tu o interwencyjnych. Dotarło nieroby? Mam nieziemski ubaw przyglądając się jak pierzecie brudy. W wielu z was komuna ciągle żywa i pluje na otoczenie. Przez 4 kadencje Ewusia tłumaczono wam czym to sie skończy. Teraz przyszło zapłacić! Do roboty, a nie patrzeć na burmistrza. Rozwiązanie brygady remontowej czy straży miejskiej z punktu widzenia tam zatrudnionych to żaden problem, znajdą pracę migiem. Cześć Pracy!

 » Stanowiska (Ja | 28-03-2019, 20:04:24)

Stanowiska kierownicze w urzędzie są suto opłacane 4100 ma kierownik organizacyjny,kierownik rolnictwa 3000,a sekretarz to już wielka tajemnica. Wszyscy i tak dowiemy się ile zarabiają poszczególne osoby po opublikowaniu oświadczeń majątkowych.

 » oswiadczenie dyrektora (abc | 27-03-2019, 15:32:24)

To w Ciechrzu chyba doba jest dłuższa... bo jeśli dyrektor miałby pobierać 5 tys za nadgodziny tzn., że tygodniowo musiał ich mieć ponad 30. Tak to jest jak za komentowanie biorą się posiadający komputer, a nie posiadający zbyt wielu szarych komórek

 » ... (max | 27-03-2019, 15:02:44)

jeszcze takiego grupowego skamlenia zwolenników siwobrodego tutaj nie czytałem; aż oczy bolą od tych wszystkich bezmyślnych i pozbawionych logiki komentarzy; burmistrzu, proponuję maksymalnie podkręcić skalę podwyżek, tak by to całe (tutaj należałoby użyć kilku epitetów) towarzystwo nie pozbierało się do kupy... trzymam kciuki za rozpoczętą reformę!!!

 » Przecież pracowała w poprzedniej kadencji Pani skarbnik Dorota- i ona nie moze czy nie chce ????wyjasnić na co szła kasa z subwe (ZX | 27-03-2019, 15:02:05)

Dokładnie rodzic. Skoro kasa- subwencja przychodzi z Warszawy do Gminy ( a nie do szkoły , SOSW lub innej) to pytanie czy z tego Urzedu Strz. wyszła do szkół ????. To jest zasadnicze pytanie czy pieniadze z subwencji z Urzedu Gminy zostały wydatkowane na dzieci??? Skoro formalnie z Warszawy na dzieci przychodza pieniadze a nie na inne cele Gminy?? np . długi gMINY , drogi i inne zadania gminy ??. Jeśli pracuje tam Pani skarbnik Dorota , która pracowała tam za czsów Pana Matczak, to ona musi miec zestawienie na co szła kasa z niepełnosprawnych dzieci. DLACZEGO NIE PRZEDSTAWi SPOŁECZENSTWU I RODZICOM NA CO WYDATKOWALI ,,KASE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH\".Taka wiedzę powinni chyba miec dawni radni z poprzedniej kadencji, którzy teraz sa w Radzie Gminy ( a jest ich wielu PAN RYSZARD CHUDZ.,PIOTR CIESL. PAN PIESZA.,PAN Łojew, Pani WAlkow. Pan Dawid Now. itd.- ci radni no chyba maja lub powinni miec wiedze na co zostawały wydatkowane miliony z kasy Gminy , miliony subwencji oswiatowej- A JEŚLI NIE NA DZIECI???? nO TO JEST TO SZOK!!!! To ich trzeba byłoby pytać -RADNYCH I PANIĄ Skarbnik -o kase a nie np.woźną lub sprzataczke z SOSW i innych szkół, gdzie kasa???? Prosze podac zestawienie wydatkowania kasy wszystkich szkół z ostanich 10 lat . Jako mieszkanka tej Gminy mam prawo wiedzieć na co wydajecie kase z subwencji - przeznaczonej na dzieci. A tak na marginesie to jest to bardzo dziwne,że jeszcze w urzedzie pracuje tam Pani Skarbnik, która pracowała tam za Matczaka, nie wydaje wam sie to dziwaczno -szokujące??

 » Jak można tak kłamać (Byly pracownik | 27-03-2019, 11:31:24)

Dzieci sypiają na starych, zniszczonych łóżkach, toalety na gorze-gorzej niż w PRLu, a dyrektorstwo na obiadki dostawało schabowe gdy dzieci miały motardele....

 » do znajomej (I AM | 27-03-2019, 10:57:16)

Idź bezmózga babo do lekarza.Po wpisie widać żeś chora i ułomna

 » Szkoła ciechrz (Mieszkaniec | 27-03-2019, 10:12:53)

A dyrektora z ciechrza kto rozliczy za nadgodziny który pobierał co miesiąc ok 5 tys zł za same nadgodziny

 » do rodzic (OBI | 27-03-2019, 09:43:18)

Te wszystkie "wypociny" pochodzą od tych, którzy do poprzedniego Burmistrza przychodzili i skowycząc dostawali nienależne im zapomogi. Teraz chcą wiedzieć na co zostały wydatkowane subwencje oświatowe.Jeżeli w placówce na wszystko brakowało, to szanowny rodzicu dlaczego milczałeś. Otóż dziecko miało wikt i opierunek, a Ty jeszcze zapomogę.A teraz chyba tego brakuje.

 » Znajoma (Znajoma | 27-03-2019, 09:08:23)

Panie burmistrzu czekamy... Co Pan tak milczy? Jest pan niewiarygodny. Pol roku pan rzadzi a my mieszkancy strzelna mamy dosyc pana cyrkow.

 » Do rodzić z sosw (DT | 27-03-2019, 08:35:31)

Proszę to pytanie zadać byłemu burmistrzowi i członkom Rady. Oni wiedzą na co szły pieniądze. Mogę się jedynie domyślać, że na finansowanie upadających szkół, hali sportowej i wierzycieli UM. Dzisiaj SOSW nie jest już ,, kurą znoszącą złote jaja"

 » Popieram Rodzic z SOSW (Bobby | 27-03-2019, 08:12:48)

W pełni się z Tobą zgadzam. Dlaczego do dzisiejszego dnia nie przedstawiono opinii publicznej na jakie cele konkretnie poszło te 5mln zł? Rozliczają Podchorodeckiego z nadgodzin i próbują przykryć innych. NA CO POSZŁO TE 5 MLN ZŁOTYCH? CZY KTOŚ TO WSKAŻE KONKRETNIE? TO PRZEDE WSZYSTKIM POWINNO BYĆ OPINII PUBLICZNEJ PRZEDSTAWIONE.

 » Strzelno (mieszkaniec | 27-03-2019, 08:03:06)

PANI PROSI ABY BURMISTRZ WYJAŚNIŁ NA CO POSZŁO TE 5 MILIONÓW Z TRÓJKI ALE TO CHYBA PYTANIE DO PANA MATCZAKA A NIE TEGO BURMISTRZA,NAJLEPIEJ TERAZ POWIEDZCIE ŻE TO CHUDZIŃSKI WINNY WSZYSTKIEMU CO STAŁO SIĘ PRZEZ 16 LAT.

 » szkoła (ktoś | 27-03-2019, 07:58:00)

pan Burmistrz nie likwiduje szkoły trójki na parkowej tylko zwraca ją tam gdzie należy a wy robicie szum ,przecież Mogilno też umie zarządzać

 » Najlepiej , aby Burmistrz napisał wyjaśnił- to wtedy bedzie to wiarygodne - bo cos tu śmierdzi (Rodzic z SOSW | 26-03-2019, 23:43:40)

Panie Burmistrz prosze publicznie napisac , powiedzieć na co poszło , zostało przeznaczone te 5 milionów, które przyszły w ramach subwencji na moje dziecko. Nie dyskutujmy o tematach zastepczych , wrzutkach czy Podh. miał 5 godzin tygodnowo czy 8 nadgodzin - bo wielu nauczycieli ma nadgodziny w innych szkołach i tyle ( jak Pan pracował na Kosciuszki to nie miał Pan Burm. nadgodzin??? W sumie co mnie to obchodzi. Mnie jako rodzica interesuje tylko jedno na co zostało przeznaczone 5 milionów pobranej subwencji????? Czy zostało przeznaczone na moje dziecko - bo w tym SOSW bywało biednie i brakowało na wiele.... - to gmina ma dokumenty- związane z przychodzącą kasa z Warszawy . Prosze przedstawić dokumeny na co poszła kasa??? Jako rodzic mam prawo poznać tą informacje i nie zasłaniać sie Panem Podh. bo subwencja przychodzi do gminy!!!. Nikogo o nic nie oskarżam Prosze tylko przedtawić gdzie ta kasa została ,, wpompowana"????? Bo zaczyna Pan Burm . być nie wiarygodny??? Gdzie kasa???? Prosze o dokumenty i faktury i wydatki subw., zestawnienie upublicznić w mediach Panie Burm.

 » Podhorodeckk (Kxx | 26-03-2019, 23:14:52)

Podhorodecki nie wsadził sobie grosza z tych pieniędzy do własnej kieszeni. Jedynie część tych pieniędzy poszła na łatanie dziur finansowych gminy.

 » Likwidacja szkoły (ZP | 26-03-2019, 23:03:41)

Chudziński jak mówi, to nie likwiduje szkoły, Tylko oddaje ją do powiatu. Nie Panie Chudziński, Pan ją likwiduje tylko w tzw. ,,białych rękawiczkach".

 » Oświadczenie (Yankes | 26-03-2019, 22:58:47)

"Dragońskie"???Drakońskie podwyżki....u Was tak samo z myśleniem jak z pisaniem ???? gratuluję... co jeden to lepszy...czytam te wypociny "mózgowców" i się nie dziwię ,że Wami łatwo sterować.Szanowne Strzelno i okolice czas chleba i igrzysk się skończył.Panie Podhorodecki nie liczą się intencje tylko przepisy. Wszyscy , którzy kierują jakąkolwiek jednostką i odpowiadają przed organami kontrolnymi, doskonale to wiedzą. Liczy się stan faktyczny w danym momencie czytaj skompletowanie dokumentów .Może się Pan kajać i tłumaczyć. Rozumiem Pana rozgoryczenie ,bo być może jest Pan człowiekiem o wielkim serduchu ,ale to nie zmienia faktu,że poświadczył Pan nieprawdę i otrzymał subwencję. No a na to nie ma pomiłuj.

 » szkoła nr3 (kolo | 26-03-2019, 21:29:01)

PO wyjaśnieniu POchorodeckiego sprawa zaduzenia jest odwrotna jak przedstawia BUrmistrz H. Jezżeli te 5 mil.ze-szkoły specjalnej poszło na inne cele to niemożna ich tym obciażać , to ja nierozumię tego burmistrza ?

 » SOSW (rodzic | 26-03-2019, 21:18:12)

Ja myślę ,że są tu dwie prawdy Chudziński za wszelką cenę obiecał Podchorodeckiemu i Jankowskiemu ,że szkoły nie zlikwiduje -zostanie pod Gminą ponieważ wszyscy nauczyciele bali się powiatu jak ognia ,że wszystko będzie ok tylko żeby Jankowski przeszedł na drugą stronę mocy tj do twz PO namawiał ,wymuszał , agitował "mądry" zrobił swoje i może odejść , chyba że Jankowski przechytrzył swojego szefa i zostanie mianowany za zasługi nowym Dyr.

 » Darek (Koleznka | 26-03-2019, 20:53:05)

Darek a ile ty sobie nadgodzin pisales. Napisz otwarcie a nie tu komentujesz bez podpisu.... jak to bylo?

 » szkoła (szkoła | 26-03-2019, 19:25:05)

Matczak doprowadził do zadłużenia Miasta i Gminy a Podhorodecki doprowadził do zadłużenia SOSW i oboje Panowie jak zwykle nie mają sobie nic do zarzucenia zachowują się jak Judasze.

 » gmina (normalny | 26-03-2019, 19:11:47)

panie burmistrzu juz szykuje taczki na ktorych wkrotce cie wywioza!

 » do Janiu (maryla | 26-03-2019, 18:36:22)

oj Janiu boli to ciebie główka , zbyt długi tekst abyś coś zrozumiał

 » oj boli (Janiu | 26-03-2019, 16:59:17)

boli dyrektorka utrata stanowsika na ktorym mozna za same nadgodziny dorobic ponad 4 tysiace

 » Piekny budynek - Dworek (Dworek | 26-03-2019, 14:35:53)

My tu o dzieciach , subwencjach - fajnie przekierowana uwaga - a w tle piekny dworek - w którym juz siedza nowe ,,elity" z UM Strz.

 » Do Darek NN Strzelno (Zn | 26-03-2019, 12:34:08)

Zacznij szybko szorować za uszami, bo jak wszystkim, Tobie też nazbierało się trochę błotka.

 » Do Piter (Pd | 26-03-2019, 12:22:38)

Rzeczywiście jesteś skromny i malutki, dlatego piszesz to , co wielcy Ci każą.

 » Do Strzelno (HJ | 26-03-2019, 12:08:47)

Za uszami, to mają wszyscy, Ty również. Czas wykryć ten brud i zacząć od siebie!

 » D. Ch. Wsytawi swoich na rózne stanowiska i tyle (seba | 26-03-2019, 11:29:43)

Pan D. Ch wstawi - swoich- na stanowisko dyrektora i to jest dla niego najwazniejsze . Bierny, mierny - ale najwazniejsze ,że wierny i swój, którym da sie kierować bez mrugniecia okiem i zadnego ,,ale".Gra i politykierstwo , - a dzieci jak to dzieci mało wazne w tej układance politycznej.

 » Czytam i oczom nie wierzę (Piter | 26-03-2019, 11:23:34)

Panie Podhorodecki, trzeba było stworzyć mniej żenujące wytłumaczenie. Dane do systemu informacji oświatowej wprowadzane są zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 30 września (tak Pan napisał). Jeśli do tego terminu dziecko nie ma dokumentów poświadczających jego niepełnosprawność to nie wolno takiej niepełnosprawności wykazywać. I nie ma znaczenia to, że jak Pan to ujął "dziecko było w trakcie kompletowania dokumentów". Wyraźnie widać, że w systemie nie umieszczano stanu faktycznego a domniemany... bo przecież dokumenty będą później. I kolejne śmieszne tłumaczenie, że przecież pobrana w ten sposób subwencja wspierała finansowo inne placówki... pieniędzmi zdobytymi niezgodnie z przepisami. A kwestia nadgodzin to już sprawa tych, którzy wyrażali na nie zgodę bo Pan tylko bez wyrzutów brał to na co inni przyzwalali. To tyle co zrozumiałem z tego pokrętnego oświadczenia. Ale ja tylko skromny i maluczki jestem.

 » szkoła (szkoła | 26-03-2019, 10:42:13)

Jeżeli chodzi o likwidację SOSW w Strzelnie to jestem przeciwny, należało by tylko wymienić dyrektora i jego zastępcę oraz panią księgową, gdyż oni dobrze wiedzieli o finansach w Szkole. Zastępca dyr. ma już 67 lat do pracy ją przywożą i odwożą ze względu na stan zdrowia i gdyby nie było takich profitów to by poszła dawno na emeryturę, pani księgowa też ma wiek emerytalny i przez jej ręce wszystkie faktury przechodzą no i jaśnie Pan dyrektor, który zlecał wypisywanie lewych nadgodzin gdyby było to nieprawdą to złożył by zawiadomienie do prokuratury o pomówienie a nie zasłaniał by się dziećmi bo to jest chwyt poniżej pasa. Co tak dokładnie działo się w szkole tego nie wiedzą rodzice bo skąd mają wiedzieć a nawet nie wiedzieli nauczyciele pracujący w tym ośrodku i oni byli najbardziej zdziwieni takim obrotem sprawy mianowicie lewy nadgodzinami. Tu się prosiło od dawna o wymianę kadry kierowniczej ale za Matczaka było przyzwolenie na różnego rodzaju kombinacje finansowe i nagle urodziło się 5 mln zł. długu i wtedy to nie ja to krasnoludki narobiły takiego zadłużenia. Tak więc szkoła powinna zostać a wymienić tylko całą dyrekcję i zatrudnić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do panujących stanowisk.

 » Znajomego (Znajoma | 26-03-2019, 10:11:53)

Chudzinski msci sie za swoje niepowodzenia z siemionkami... Zazdrosc go zzera od srodka

 » Mops (Mała | 26-03-2019, 10:05:23)

Właśnie, jeszcze czekamy na Mops Panie Burmistrzu. "Wszyscy pracują tam za kare"

 » Do obiektywna (Lm | 26-03-2019, 09:14:56)

Z ciebie to prawdziwy,,chodzący paragraf,, uważaj tylko żebyś nie był następnym, który wyleci z posadki. I Twoje paragrafy zdają się na nic. Nie raz trzeba do problemu podejść bardziej po ludzku.

 » szkoła (obserwator | 26-03-2019, 08:57:15)

Brawo Panie Mariuszu , trzymamy za Pana kciuki . Fakt komisarzem powinien zostać Pan i zrobić porządek z kliką. Lokalny brukowiec , co się dziwić kto pisze artykuły ??? . Ta niby gazeta zawsze była stronnicza i pisała pod polików i siebie oczerniając innych. Może by napisali o sobie i swojej rodzinie .

 » szkoła (gosciu | 26-03-2019, 07:37:07)

niech te dzieci mają szkołe bo im się też coś od życia należy ale pan Dyrektor święty też nie był bo jak ludzie pytali o prace to nie było miejsca ale jak po znajomości to było miejsce i nie mówcie że on taki święty a może Matczak też święty jak wypłate dawał komuś kto nigdy w gminie nie pracował.CHUDZIŃSKI ZROBIŁ PORZĄDEK I WSKAZAŁ WAM MIEJSCE DOCELOWE URZĘDU PRACY .

 » Darek NN (Strzelno | 26-03-2019, 07:15:31)

PLACÓWKA DO LIKWIDACJI I PO SPRAWIE, TAM WSZYSCY MAJĄ SWOJE ZA USZAMI, ŻAŁOSNE

 » Uwaga (Nau | 26-03-2019, 06:10:02)

Drodzy rodzice placowka nie bedzie zlikwidowana, zmieni się tylko organ który będzie nią zarządzał. Wg prawa od samego początku powinien robić to powiat. Co do Pana dyrektora chciałbym aby Państwo otworzyli oczy, tak jak na spotkaniu my to z robiliśmy, wszystko inaczej bylo przekazane pracownikom sosw a w rzeczywistości okazało sie jeszcze inaczej

 » Degradacja pozostałości miasta. (Strzelnianin | 26-03-2019, 02:58:56)

Moim skromnym zdaniem. Nowy włodarz zalatwia swoje przedwyborcze obietnice oraz prywatne interesy. Likwidacja Szkoły i sprzedaż parku, likwidacja miejsc pracy niewygodnych pracowników (tak aby nikt nie wiedział co tam w gminie sie dzieje) Sprzedaz mienia publicznego... Ciekawe z czego gmina bedzie sie utrzymywac w przyszłości jak wszystko zostanie sprzedane... OGRANICZANIE ETATÓW DLA OSZCZEDNOSCI A W ŻECZYWISTOSCI ZATRUDNIANIE NOWYCH ZA WIELE WIEKSZE PENSJE! No i Obwodnica i ronda... a moze w tych rondach tez sa jakies prywatne interesy. Bo chyba wszyscy wiedza ze to poroniony pomysł. A slyszymy ze nic sie nie da zrobic. A przecież to wizerunek naszego pieknego zabytkowego miasta ucierpi. Strzelno z deszczu pod rynne. Smutek i gorycz...

 » Coś do przemyślenia... kopa winy czy garnc niewinności (Realista-ekonomista-radny | 26-03-2019, 01:18:27)

Opowieść o Wspaniałym Tacie Dzień pierwszy Przychodzi Tata do domu i rzecze: Kochane dzieci jesteście tak wspaniałe ,ze dziś kupiłem wam nowe ubrania i buty Dzień drugi Przychodzi Tata do domu i rzecze: Kochane dzieci jesteście tak kochane ,że kupiłem wam nowe meble do waszych pokoi Dzień trzeci Przychodzi Tata do domu i rzecze: Kochane dzieci uwielbiam was, jedziemy wszyscy na miesięczne wakacje do słonecznej Italii Dzień po wakacjach w Italii Przychodzi Komornik i rzecze: Kochane dzieci Taty, żyliście za nie swoje pieniązki, ZABIERAM WSZYSTKO, a Tata musi odpracować za swoje nieodpowiedzialne postępowanie Dzieci: Pan Komornik jest be be, nasz Tata to wspaniały człowiek , wszystko nam dawał, dbał o nas, troszczył się o nas, nie kochamy Pana Komornika Morał z opowieści... niech dopisze Wspaniały "Tata Dyrektor"

 » Wiosna w Strzelnie z przymrużeniem oka (Zal | 25-03-2019, 23:46:58)

Wiosna już a komisarza nie ma w Strzelnie pis rozkłada ręce mizernie Śpią, czają się, z niemocy kwiczą. Burmistrza nie mogą ominąć nawet obwodnicą? I patrzą te misie na dwa ronda sromotne Na fundusze obcięte i budżety zamknięte Szkoły likwidowane, do powiatu przekazane Wszystko juz zredukowane, w tygodniku dla mas jako sukces opisane. Powodzenia Strzelno!

 » miłość nie odwzajemniona- bywa. (Wokulski | 25-03-2019, 22:56:44)

Pan Podhoradecki z ,,tym autyzmem" na początku byl jak Wokulski (nigdzie w okolicy nie było nauczania dzieci autystycznych- a on to wymyślił , zorganizował i wprowadził nawet w takiej małej mieścinie jak Strzelno ) ale jak to bywa z Wokulskimi na ich drodze pojawia sie romatyczna nieszcześliwa miłość ( w dobie -erze LGBT , Gender- dżender ) o imieniu Dariusz- i tak oto nieodwzajemnone uczucie się kończy ... wraz z szkołą ....szkoda ,że te ,,uczucie" ,,pociągnie " za sobą dzieci - no i tu przestaje być zabawnie. Romantyzm Wokulskiego nie zamienia się w POZYTYWIZM A RACZEJ W SREDNIOWIECZE. the end. ,,Miłośnik filologów"

 » Dyrektor (Sosw | 25-03-2019, 22:51:41)

Panie Mariuszu, ja jako rodzic dziecka o specjalnych potrzebach i autyzmem,staniemy my rodzice bo napewno tak będzie staniemy za panem murem.bo to co Pan robi dla tej szkoły to naprawdę Bogu dziękować.dzieku panu i pana pracownikom te dzieci mają fachową opieka,terapię, zajęcia różnego rodzaju.ja jestem bardzo wdzięczny i z szacunkiem polecę ta szkołę. A w nas rodzicach jest siła i to ogromna

 » Szkoła nr3 (PR | 25-03-2019, 22:48:13)

Likwidacja szkoły ? Burmistrz powinien tą placówkę raczej wspierać . TO JEGO OBOWIĄZEK wobec uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki. Burmistrzu my mieszkańcy Strzelna chcemy rozkwitu naszego miasta, a nie jego degradacji!!!

 » SP3 (Rodzic | 25-03-2019, 22:46:16)

Pierwsza solidna rysa na "uczciwym" obliczu p. Chudzińskiego. Ciekawe kto ze znajomych ma chrapkę na to stanowisko? Okaże się. Fantastyczna postawa p.Jankowskiego nie przykryła docelowej persony na to stanowisko. P. Chudziński kreuje się pan na takiego włodarze jakiego ludzie oczekiwali. Godzi pan różne kasty swoimi działaniami i "porządkami" w tych biurach. (Jeszcze mops) Proszę tego nie zepsuć (np. SP3) a zyska pan serca ludzi. My patrzymy, my wyborcy .

 » strzelno (kasia | 25-03-2019, 22:39:04)

jezeli do strzelna chca rodzice dawac swoje dzieci z innych miejscowosci i jeszcze z innych wojewodztw to swiadczy to o dobrej szkole. wszystko na ten temat. dbajcie o to bo widac warto

 » Do arczi (Ania | 25-03-2019, 22:32:48)

Jest jak jest, ale to nie znaczy, że trzeba głupoty pisać.

 » Krusz. Szerzawy , Osrodek na Kościuszki, Przedszkole - to tylko region a reszta- woj., kraj (LO- m | 25-03-2019, 22:25:50)

Zrobili sobie ,,kozła politycznego" z tego Podhoradeckiego- -bo przecież te przepisy sa tak nie jasne ,że o kant Du.y rozbić - sytuacja podobna była w Szerzawach , ( a nawet gorsza - bo uczniow nie było ... jakos nie strącili ,,politycznie\ Dyrektora -) w Ośrodku na Kościuszki taka sama sytuacja z systemem SIO , w Przedszkolu na ul. Kościuszki, w Kruszwicy to samo - tzw. ,,długi skarb." a tak naprawde wczesniej wydana kasa w regionie i tyle. Wiec skoro takiego ,,syfu z SIO " było tak dużo w regionie , nie wymieniając województwa lub całego kraju to co tu mówic o PRAWIE ( SiO). Interpretacja Prawa - taka polityczna - a o kasie wydanej z mojego dziecka na inne szkoły - to teraz ani regionalni politycy,ani rodzice z szkół wiejskich nic nie mówią- A Pan Matczak nie wychyli sie z swojego ,,wiejskiego spokoju"- aby powiedzieć jak było - BO I PO CO - ZA CHWILE EMERYTURA- A co go tam spokój niepełnosprawnych dzieci go obchodzi. Łatwo było korzystać z pieniądzy i doić SOSW ( na wiejskie szkoły i chodniki- ale Pan Ch.ud.... juz w tym przypadku ma krótką pamięć), ale kiedy im sie noga potknęła -TO NAJLEPIEJ KOPNĄC ICH W DU.E... NO BO KASY JUZ NIE PRZEZNACZAJA NA CELE GMINY JAK KIEDYS- TERAZ Z DZIECI JUZ ,,OBWODNICY STRZELNA" NIE WYBUDUJE się - TO MOZE SZKOŁA NA BOCZNICE .

 » kura (obi | 25-03-2019, 22:23:50)

wszystkie lisy juz sa w gminie. i stare i nowe , a kur i jajek coraz mniej, obudzcie sie ludzie

 » SOSW (Obiektywna | 25-03-2019, 22:16:50)

Panie Mariuszu doskonale Pan wie, że nie ma Pan racji. Przepisy są takie, że orzeczenie być musi, bo tylko wtedy subwencja jest przyznawana. Doskonale Pan wie, że tłumaczenie w stylu, w trakcie załatwiania...nic nie znaczy. Trzeba było zaprosić na jeden dzień komisję i orzecznika do SOSW i załatwić papiery od ręki. Jest taka możliwość. Działał Pan niezgodnie z przepisami mając tego świadomość i wszystko w temacie.

 » pio (iwa | 25-03-2019, 22:10:32)

racja, podhorodecki na burmistrza, rozwal pan to sprzedajne towarzystwo zanim sprzedadza gmine

 » Burmistrz chudzinssski (Znajoma | 25-03-2019, 22:04:28)

Od kiedy Pan chudzinsssski przejal wladze to bylo wiadome ze bedzie sie mscil o swoje nie powodzenia. W siemionkach mu sie nie powiodlo.... No tak jak z najblizsza rodzina nie mozna zyc w zgodzie to czego sie spodziewac

 » brawo (konrad | 25-03-2019, 21:57:54)

brawo podhorodecki , dobrze ze pokazujesz nam mieszkancom jak jest a nie mydlenie oczu przez radnych ktorzy od lat pasaja sie na tym naszym strzelenskim pastwisku

 » Plan likwidacji (B.Z | 25-03-2019, 21:56:33)

Najłatwiej ,,wywalić,, dyrektora, zlikwidować szkołę, potem dalej likwidować, likwidować, likwidować, a na końcu zaorać to , co pozostało po naszym STRZELNIE.

 » brawo (ja | 25-03-2019, 21:54:30)

Panie Mariuszu jesteśmy z panem, brawo za odwagę.Proszę się nie poddawać.My jako społeczeństwo musimy bronic tej szkoły, cos tu śmierdzi.

 » Do arczi (Ania | 25-03-2019, 21:54:22)

Jest jak jest, ale to nie znaczy, że trzeba głupoty pisać.

 » Dyrektor (Mieszkaniec | 25-03-2019, 21:52:04)

A czemy nikt się nie zainteresuje dyrektorem x ciechrza który nielegalnie za nadgodziny pobierał co miesiąc ok 5 tys zł za nadgodziny których nie było

 » placówka i park (xyz | 25-03-2019, 21:48:45)

Z nieoficjalnych źródeł:likwidacja placówkki celem sprzedaży razem z parkiem... a komu to juz chyba każdy myslący wie komu.Nie możemy na to pozwolic!!!!!!!!

 » Wybory (Jacek | 25-03-2019, 21:36:55)

Podhorodecki na burmistrza! 100% lepszy niz chudy

 » Darek (Chudy | 25-03-2019, 21:29:55)

Burmistrz chce swoich ludzi powciskac do sosw. Odwolajcie burmistrza. Podhorodecki startuj na burmistrza. Na pewno bedziesz mial wieksze poparcie!

 » oo (jan | 25-03-2019, 21:29:31)

brawo panie mariuszu , dobrze ze mowi pan prawde , tak trzymac!

 » Szkoła (JOHNNIE WALKER | 25-03-2019, 21:26:48)

Ale się zesrało małe miasto a tyle problemów to przykre

 » ... (Ploter | 25-03-2019, 21:24:15)

No i co zawistnicy??? Zamiast "hejtu" pora pisać listy z podziękowaniami dla zasłużonego dyrektora za wieloletnie wspieranie finansowe miasta i gminy Strzelno.

 » Szkoła nr3 (Xp | 25-03-2019, 21:20:04)

Podhorodecki _ to dyrektor z dużym doświadczeniem zawodowym, dbający przede wszystkim o DOBRO DZIECI !!!

 » a....batonik (a ,,,,batonik | 25-03-2019, 21:17:19)

a....batoniki ??

 » Pan dyrektor szkoły (Cz.U | 25-03-2019, 21:14:21)

Pan Mariusz jest bardzo dobrym dyrektorem i wszystko na ten temat.

 » ... (arczi | 25-03-2019, 21:13:14)

napisałem w ten sposób z pełna premedytacja , zresztą zapomniałaś w jakim państwie mieszkasz? inaczej: " przychodzi adwokat do sędziego,- panie sędzio pańska zona pańskim mercedesem przytarła mi bmw, naprawa będzie kosztować 5tys. sędzia po chwili namysłu daje adwokatowi pieniądze, gdy ten odszedł drugi sędzia który widział zajście mówi do pierwszego -dlaczego dałeś mu te 5tys, nie masz ani mercedesa, ani zony, - no nie mam, ale w sadzie nigdy nie wiadomo jak się skończy

 » prywata (tom | 25-03-2019, 20:53:16)

Każdy zdrowo myślący widzi że obecne władze zrobiły celową nagonkę na dyrektora i SOSW aby zlikwidować placówkę. Możliwe że park z pałacem lepszy kąsek dla przyszłego właściciela

 » Pan dyrektor (Pas. | 25-03-2019, 20:45:43)

Moje dziecko ukończyło dzięki Panu i nauczycielom tę szkołę i bardzo dziękujemy za fachową i dobrą opiekę przez te lata. Na każdym kroku widać było zaangażowanie Pana w polepszenie warunków do nauki mojego dziecka. Jak to się stało, że nie będzie Pan dyrektorem ? Ja mówię stanowcze NIE! Proszę dalej dbać o Pana podopiecznych. Robi Pan to najlepiej jak można. Pozdrawiamy

 » Do arczi (Ania | 25-03-2019, 20:32:53)

To winę się udowadnia, a nie niewinność. Wszystko Ci się pomieszało

 » .... (arczi | 25-03-2019, 19:50:00)

winny się tłumaczy, niewinny udowodnia swoją niewinność

 


Portal CMG24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu
na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część serwisu www.CMG24.pl nie może być kopiowana, reprodukowana
lub przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi
lub w inny sposób wykorzystywana bez zgody właściciela serwisu.
 
 
REKLAMA
 » Trzy dni podwórkowej zabawy (0)
 » Wakacyjna wycieczka do zoo (0)
 » Piknik rodzinny w Józefowie (2)
 » Audi dachowało w rowie (6)
 » Było pysznie i tanecznie (3)
 » JEZIORKI: Pożar zboża i słomy (0)
 » Muzyczno-malarskie popołudnie (0)
 » Potrącenie pieszej w Mogilnie (22)
 » Województwo walczy ze smogiem (21)
 » CHABSKO: Kolejny wpadł do rowu (14)
 » CHABSKO: Wpadła do rowu (10)
 » Tworzyli gliniane przedmioty (3)
 » Obywatelskie ujęcie w Józefowie (5)
 » Wojewoda o wsparciu rodzin (0)
 » Koncert i wystawa w muzeum (0)
REKLAMA
   
   O portalu  |  Regulamin  |  Współpraca i patronat medialny  |  Reklama  |  Polityka prywatności i ciasteczek  |  Kontakt © CMG24.pl 2009-2019   

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności i cookies. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Po dniu 25 maja 2018 roku administratorami danych będzie CMG Media z siedzibą w Stawiskach 23c (88-300 Mogilno) (dalej "CMG Media") oraz nasi Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Celem również dostosowywanie reklam, które widzisz na naszej stronie do Twoich preferencji oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez naszych Użytkowników z Portalu wraz z funkcjonalnościami na nim udostępnianym, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie przez nas oraz naszych Partnerów.

- realizacji postanowień zawartych w ramach umowy sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, artykułu

sponsorowanego);

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail);

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Portalu, w tym dokonywania

transakcji płatniczych w ramach serwisu ogloszenia.cmg24.pl przy zakupie ogłoszeń;

- komentowania artykułów, wydarzeń, zdjęć, filmów;

- dodania ogłoszenia na stronach serwisu ogloszenia.cmg24.pl;

- monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej Twoją aktywnością

na Portalu poprzez przeprowadzanie badań i analiz, aby badać funkcjonalność Portalu i wprowadzać udogodnienia;

- prowadzenia analiz statystycznych;

- prowadzenie postępowań sądowych;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane mogą zostać przekazane w następujących przypadkach:

- Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług płatniczych,

usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych

- Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na wniosek organów ścigania m.in. Policji i Prokuratury

- Ze względu na konieczność blokowania działania robotów internetowych na stronach Portalu, stosujemy

mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania naszych użytkowników nie noszą

znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP

Jak możesz zarządzać swoimi danymi?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Znajdziesz tam informacje jak to uczynić.

Klikając przycisk "Akceptuję" lub zamykając okno (Zmiana polityki prywatności) za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie przez CMG Media oraz naszych Partnerów, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Portalu przez CMG Media i Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług.

Pamiętaj, możesz w każdej chwili nie wyrazić zgody lub cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Szczegóły dotyczące wycofania i niewyrażenia zgody znajdziesz w Polityce prywatności i ciasteczek.

NIE TERAZZGADZAM SIĘ