Dzisiaj: , g. Imieniny:    
   
Powiat Mogileński - Społeczeństwo

Oświatowa rewolucja w powiecie

2019-02-01 23:18
 

Nowy starosta mogileński zapowiada dużą reformę oświaty. Jednym z pomysłów jest oddanie Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi części Zespołu Szkół w Bielicach wraz z hektarami ziemi, połączenie ZPS w Szerzawach z MOW w Bielicach, a także likwidacja Wydział Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu.

W piątek, 1 lutego odbyła się sesja Rady Powiatu Mogileńskiego, podczas której starosta Bartosz Nowacki zapowiedział szereg istotnych zmian związanych z oświatą. Jednym z pomysłów nowego starosty jest bezpłatne przekazanie Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi części rolniczej Zespołu Szkół w Bielicach łącznie z internatem, a także 20 hektarów ziemi. Warto przy tym zauważyć, że w chwili obecnej ministerstwo prowadzi 52 takie placówki edukacyjne w skali całego kraju.

- Wcześniej wspominałem o dużej reformie, którą zamierzamy przeprowadzić, tak zwanej reformie oświaty, aby przede wszystkim nie wydawać dodatkowych pieniędzy, nie wpompowywać do systemu, który w tej chwili pochłania ogromne kwoty. Pierwszym krokiem, jaki podjęliśmy jako zarząd były rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa na temat ewentualnego przekazania Zespołu Szkół w Bielicach, mówię tu o części rolniczej, czyli te wszystkie kierunki rolnicze z tym związane łącznie z żywieniem do zasobów pana ministra. Wstępne rozmowy były to telefoniczne, następnie udaliśmy się do ministerstwa w celu doprecyzowania wszelkich informacji i zostało wysłane tak zwane pismo inicjujące cały proces. Na obecną chwilę, w następnym tygodniu przyjeżdżają do nas już przedstawiciele ministerstwa, aby sprawdzić stan szkoły, stan majątku. Nasze propozycje, jakie żeśmy przekazali panu ministrowi to przekazanie szkoły, łącznie z internatem, jak i również dla normalnego funkcjonowania tego Zespołu Szkół, w budynku obok o stricte rolniczym profilu przekażemy również 20 hektarów, w tym 16 ziemi ornej i 4 hektary, które są pod budynkami w Bielicach - mówił starosta Bartosz Nowacki.

Uczniowie klas licealnych, w których obecnie prowadzona jest nauka będą mogli tam uczęszczać aż do zakończenia procesu nauczania. Z kolei nowe klasy będą rozdysponowane do innych szkół. Do bielickiej placówki będą jedynie uczęszczać uczniowie chcący kształcić się w kierunkach okołorolniczych.

- Spowoduje to również, że uzupełnimy pozostałe szkoły w uczniów, których w tej chwili także brakuje, między innymi w Strzelnie i częściowo uzupełnimy w Mogilnie, jeżeli będzie oczywiście taka możliwość. Wszystko będziemy wiedzieli tak naprawdę częściowo po naborach. Ten proces naboru zakończy się w lipcu - mówił starosta Nowacki.

Kolejnym z pomysłów jest przeniesienie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach do Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach. By tego dokonać konieczne jest wcześniejsze dostosowanie budynku, czyli m.in. jego odgrodzenie, by obie grupy nie miały ze sobą styczności.

- Decyzje wstępne już zarządu pewne zostały podjęte, to jest łącznie dwóch ośrodków - ośrodka w Szerzawach, który przypomnę w tej chwili do tego ośrodka musimy dołożyć około 1 680 000 zł w tym roku bieżącym i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, gdzie musi być dołożone około 400 000 zł. Chcemy połączyć te dwa ośrodki (...) Na dzień dzisiejszy nie są przystosowane jeszcze te pomieszczenia. Potrzebne jest wykonanie kilku zabiegów, postawienie ścianek z drzwiami, które odizolują grupy dzieci z Szerzaw od wychowanków z MOW-u oraz dostosowanie łazienki i jeszcze przegrodzenie boiska tak, żeby nie było kontaktu bezpośredniego - informował Bartosz Nowacki.

Zdaniem wicestarosty Mariana Mikołajczaka, wstępna symulacja finansowa wskazuje, że powiat będzie w stanie zaoszczędzić na tym ponad 150 000 zł. Mówił on także o przeniesieniu Warsztatu Terapii Zajęciowej "Radosne Serca" w Bielicach. W tym przypadku chodzi o to, by obiekt był "wolny". Mógłby wówczas zostać wydzierżawiony na inną działalność, jednak na chwilę obecną żadne konkrety nie padły. Marian Mikołajczak wymieniał także oszczędności z tytułu zużycia energii w kwocie 50 000 zł, a także zmniejszenie ilości personelu, z wyłączeniem pedagogów.

Jak się okazuje, zarząd podjął również uchwałę o powstaniu jednostki, jaką jest Centrum Usług Wspólnych. W pierwszym roku stworzenie takiej jednostki wygeneruje koszty, jednak w latach późniejszych nowy zarząd liczy na spore oszczędności.

- Centrum Usług Wspólnych ma być dla całej oświaty. Będzie to jednostka, która będzie przede wszystkim rozliczała wszystkie szkoły, które są na naszym terenie. Spowoduje to w tym roku może i wydatki, a w następnych latach będą to dość duże oszczędności. Następstwem powstania Centrum Usług Wspólnych będzie likwidacja wydziału oświaty - mówił Bartosz Nowacki.

Według starosty Nowackiego powyższe zabiegi maja doprowadzić do pełnej płynności finansowej w 2021 roku, by móc swobodnie inwestować.

- Niestety oświata jako priorytet nasz również pochłania ogromne środki. Szukając pewnych oszczędności możemy zmniejszyć jak gdyby wydatki na oświatę i przeznaczyć na inne działy, między innymi na służbę zdrowia. Przypomnę, nie mamy zabezpieczonych jeszcze środków finansowych na rozbudowę ZOL-u w Strzelnie - informował Bartosz Nowacki.

Zaniepokojeni powyższymi pomysłami byli niektórzy radni Prawicy Ziemi Mogileńskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Radny Jan Bartecki apelował do nowego zarządu, by nie próbować w jakiś sposób eksperymentować i zacząć podchodzić ostrożnie do tego typu zagadnień. Z kolei radny Jacek Kraśny zauważał, że uczniowie chętniej przybywali do Bielic z uwagi na niepowtarzalny urok związany z otoczeniem tej miejscowości.

Głos w sprawie kilkakrotnie zabierał także były starosta Tomasz Barczak. Jak mówił - już kilka lat temu prognozy zakładały, że rok 2019 okaże się najgorszy dla powiatowej oświaty. Przekonywał przy tym nowy zarząd do przeczekania tego trudnego okresu i wystrzegania się oddania majątku w Bielicach.

- Było wiadomo, ze najgorszy rok będzie 2019. Oczywiście wtedy nikt nie mówił o tym, że będzie zlikwidowane gimnazjum, bo dla powiatu mogileńskiego największym ciosem było to, że nastąpiła reforma edukacji i zlikwidowano nam gimnazjum, gdzie prowadziliśmy dwa dla gmin (...) Inwestowaliśmy w oświatę tak duże pieniądze i teraz pozbywać się majątku? (...) Trzeba zastanowić się nad tym, trzeba to dokładnie wyliczyć, czy nam się opłaca pobywać się tego majątku, czy nie lepiej jednak przeczekać (...) Zawsze było tak - nigdy nie były dochodowe Bielice ani Strzelno. Zawsze Szerzawy i młodzieżowe ośrodki szkolno-wychowawcze robiły to, że starczało pieniędzy na pozostałą oświatę (...) Jeżeli chodzi o łączenie MOW-ów, były pomysły dwa, czy trzy lata temu. Specjaliści mówią tak - tego typu MOW-u nie wolno łączyć. Dlaczego? Bo czy pan weźmie odpowiedzialność jako zarządzający, jak coś się stanie z tą młodzieżą? Ona nie może być razem - mówił były starosta Tomasz Barczak.

Radny Tomasz Barczak zauważał także przy tym pewne zachwianie pomiędzy szukaniem oszczędności, a "szykowaniem" miejsca w zarządzie dla etatowego członka, jakim miałby być Tomasz Krzesiński.

W lutym mają już zapaść pierwsze decyzje. Niebawem radnym zostaną przedłożone uchwały dotyczące wyżej wspomnianych zmian. Równolegle będą prowadzone dalsze rozmowy z ministrem rolnictwa oraz kuratorem oświaty. Zarządowi zależy, by zmiany nastąpiły możliwie jak najszybciej. (AS)

REKLAMA
 
   » KOMENTARZE [212]» dodaj komentarz   

 » Bielice (Cm | 07-02-2019, 20:42:43)

Do xyz nie wiesz nic o fundacji to nie wypowiadaj emeryci już tam nie pracują tylko chyba z 11 osób i na ten sprzęt co oni mają to cud natury że jeszcze dają rade

 » zarząd powiatu (jarek | 06-02-2019, 21:08:32)

Stare powiedzenie,, jak nie potrafisz nie pchaj się na afisz". Do ważnych funkcji trzeba dorosnąć.

 » Do nauczyciela (Podpowiadacz | 06-02-2019, 20:23:40)

Cieszę się, że zauważyłeś i doceniłeś fakty i lekką ironię .Pozdrawiam wszystkich dobrych inteligentnych NAUCZYCIELI, KTÓRZY ZDAJĄ SOBIE SPRAWĘ W CO ZOSTALI WMANEWROWANI PRZEZ STARYCH DECYDENTÓW. CZAS NA PORZĄDKI.

 » Bielice (ona | 06-02-2019, 14:08:08)

Kiedy do Bielic za czasów p Wojtasińskiego chodziło ponad 1000 uczniów cała subwencja szła do Mogilna na rozwój ZS. Budowano halę sportową. Remontowano budynek. Później dostosowywano budynek dawnego internatu Bielic na potrzeby MOW. To pomysły p Konieczki. Za co to robiono??? Za subwencje Bielic!!!! Po co??? Żeby ratować ZS Mogilno i ratować oświatę. Dzisiaj chcę się robić podobnie. Ratować szkolnictwo. Tylko wtedy niszczyło się Bielice. Koszt bardzo wysoki jak widać Dzisiaj. Ale pomysł kompletnie chory. Efekty widać. A w wnioskow nikt nie wyciąga. Proponuję zaprosić wojewodę kuratora oświaty i telewizję na publiczne rozmowy. W końcu rok wyborczy.

 » Do Podpowiadacz (Nauczyciel | 06-02-2019, 12:07:49)

Masz rację w wielu wzgledach-to samorząd powinien dbać o szkoły i zapewniać im byt. Natomiast opowiadasz bzdury jeśli chodzi o liczbę uczniów i nauczycieli! Na dzień dzisiejszy w ZS Bielice uczy się ponad 600 uczniów i pracuje około 60 nauczycieli. Więc ta Twoja ironia była całkowicie zbędna. Wręcz żenująca!

 » Ogłoszenie skierowane do absolwentów szkoły (Zespół Szkół w Bielicach | 06-02-2019, 11:15:56)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przyszłością naszej szkoły na spotkanie, które odbędzie się 6 lutego (w środę) o godzinie 17.00 w auli szkolnej w bielicach.

 » Za dużo (Podpowiadacz | 06-02-2019, 10:35:33)

Mam jedno pytanie i pretensje do poprzedniej władzy co zrobiła żeby nie doprowadzić do sytuacji która w tej chwili jest w Bielicach ekonomia jest bezwzględna i czy nam się podoba czy nie, musimy codziennie płacić rachunki nie mając pieniędzy doprowadzamy do dalszego zadłużenia Co zrobiono aby ściągnąć młodzież do Bielic. stary zarząd zamiatający kłopoty pod dywan i stawiając na przeczekanie myśląc że jest to najlepsze rozwiązanie i jeżeli kłopotów nie widać to znaczy , że ich nie ma zachowywali się jak struś który kładąc głowę w piasek myślę że go nie widać teraz niestety trzeba to wszystko wziąć i za nich posprzątać bo niemożliwym jest aby przy ilości uczniów dorównującej ilości nauczycielom można było utrzymać szkołę.zwracam się do tych którzy tak pięknie przedstawiają że mają sentyment do poprzedniej szkoły przecież to była szkoła państwowa i znakomicie działała.tym wszystkim którym sentymenty zasłaniają rzeczywistość proponuję aby się opodatkowani i utrzymywali tę szkołę w dalszym ciągu ale z własnych pieniędzy i nie przez rok ale przez szereg długich lat to będzie największy gest dla realizacji swoich sentymentów

 » Szkola (Absolwentka | 06-02-2019, 10:31:41)

Zenada totalna. Jak mozna tak nisko upasc... W Strzelnie byl i jest wielki syf Pan Marianek juz korzysta z władzy... Bielice najlepsza szkola na swiecie. Natomiast nie bede chyba przypominac na czym polegaly zajecia np w gimnazjum w Strzrlnie. Tam nauczycielom sie nic nie chcialo... oczywoscie nie wszystkim ale wiekszosci tak.

 » do maxa (Maciek | 06-02-2019, 08:04:33)

W tych przedmiotach akurat nie ale za to w języku polskim, historii i wiedzy o społeczeństwie są to sukcesy ogólnopolskie a nawet zwycięstwa.

 » do Absolwenta LO w Strzelnie (max | 06-02-2019, 07:33:04)

Dzięki Olimpiadzie Teologicznej powiadasz, no no, powiem ci, że zrobiło to na mnie piorunujące wrażenie. A tak przy okazji zapytam, bo pewnie będziesz wiedział, czy uczniowie tej szkoły odnieśli również sukcesy w takich przedmiotach jak fizyka, matematyka, geografia czy może chemia??? Tak tylko pytam...

 » Bielice (Były uczeń | 05-02-2019, 23:11:41)

Szkoda że nie ma już Bielicowskich pomidorów przydały by się w szczytnym celu!

 » Oświata (Hejka | 05-02-2019, 21:24:58)

Ha ha ha , uderz w stół a plastik szumi ,

 » Myślenie w stylu Leppera (Ja | 05-02-2019, 20:41:58)

Typowe myślenie byłego działacza Samoobrony. Pod publikę.

 » Powiat szkoła (Hejka | 05-02-2019, 19:18:41)

Naiwniacy (zawodowi) jedno jest na bank pewne kto dużo gada nie ma nic do powiedzenia ,lizus karierowicz ? Żyje od 15 lat z dyrektorem szkoły która problemy dzień w dzień przynosi z roboty do domu ,jakim prawem chamy wybrani na jedną czy dwie kadencje uważają się za tych lepszych , mądrzejszych ? Kuźwa od kogo ?

 » Bielice (Wiktor | 05-02-2019, 18:26:24)

Niech Pan Krasny wraca do mogilna i uczy wf dzieci w pierwszej klasie bo do niczego innego ten człowiek się nie nadaje. Zrobił sobie z Bielic prywatny folwark który wykorzystał do swej nie udanej wręcz żenującej kampanii wyborczej w której się pogrążył oraz naszą szkołe co za tym idzie narobił sobie i nam czyli Szkole ZS BIELICE wrogów ponieważ wystąpił przeciwko wszystkim którzy rządzą i wspomagaja gmine i powiat czyli PO PSL PIS SLD. A co do starosty jest pan absolwentem szkoły w bielicach powinien pan wspomóc ją ale woli pan słuchać swojego kolegi wice starosty który jest ze Strzelna i chce uratować swoją ukochaną szkole za wszelką cenę a najwyższa jest upadek Bielic.Wy myślicie że jak przeniesiecie kierunki z Bielic do Strzelna to uczniowie tam pojda no proszę was to jest żałosne niby czemu uczniowie mieszkający w strzelanie wybierają BIELICE lub Inoweocal Ps do ina jeździ codziennie 40osob ponieważ Strzelno to syf wiocha zabita dechami i kazdy będzie wolał dojezdzac do ina do Bydgoszczy lub gniezna niż chodzić do strzelna. Druga sprawa godna uwagi która jest tak samo śmieszna to to że powiat zaoszczędzi 150tys zł haha.a ja wam prawde tu nie chodzi o te 150tys Prawda jest taka że gdyby ministerstwo przejęło BIELICE i tylko kierunki rolnicze a reszte przeniesiono to pod ministerstwo trafi jeszcze 20hektarow ziemi a reszta zostanie w powiecie więc teraz policzmy w powiecie zostaje około 300hektarow ziemi bo tyle posiadają BIELICE jeden hektar tej że ziemi kosztuje około 50tys zł w tym rejonie jest dużo rolników którzy preznie się rozwijają załóżmy że zostanie zorganizowany przetarg będzie dużo chętnych na tą ziemię i zamiast 50tys zł za hektar cena wzrośnie do 65/70 tyś zł więc policzmy 65000zl*300ha = 19.5miliona zł do powiatu i to wlasnie jest prawdziwy powód likwidacji bielic.A potem pan starosta będzie się szczycil tym jak to wywalczył tyle pieniędzy dla powiatu.

 » do Poinformowanej (Mecenas | 05-02-2019, 17:43:59)

Poinformowana, gratuluję! Bardzo dobry i prawdziwy głos w dyskusji, a przede wszystkim przewidywalny.Tak, bo coraz mniej będzie potrzeba kadr w rolnictwie. Z roku na roku spada ilość gospodarstw rolnych, które powiększają się do rozmiarów po kilkaset hektarów. A te małe, kilkunastohektarowe nie uratuje absolwent TR z Bielic.

 » Wiadomo (Zadowolona | 05-02-2019, 16:49:31)

No nie mów... Marian dzwonił:)

 » Szkola (Absolwent zs bielice | 05-02-2019, 16:48:11)

NOWACKI. Cha cha pamietam go ze szkoly. Prymusem to on nie byl ale widac bystry chlopak tylko strasznie leniwy do pracy.

 » Przestarzałe informacje (Zainteresowana | 05-02-2019, 16:47:58)

Moi drodzy Po co te dyskusje. Temat jest już nieaktualny. Nasza "władza" jest delikatnie mówiąc nie dojrzała. Zmienili decyzję,aż kusi mnie by powiedzieć... Jednym słowem, albo i dwoma ZOSTAJE PO STAREMU

 » ZS Mogilno (Matrix | 05-02-2019, 16:03:05)

Dyrektor ZS Mogilno, to absolwent LO Strzelno... ha ha ha! Naczelnik Konieczka podobno też absolwent z ukochanego przez niego LO Strzelno.

 » Szkola (Nauczyciel | 05-02-2019, 16:02:00)

Nie myślicie o uczniach którzy boją się iść do Strzelna. Którzy mieli wybór pomiędzy szkołą i wybrali Bielice. Najgorzsze jest to że uczniowie przeniosą sie do szkół poza naszym regionem. A przez was szkoła która ma tyle wspomnień tyle obyczajów, dobry sprzęt cudownych nauczycieli. Burzycie wszystko jak domek z kart. MUREM ZA BIELICAMI!!!! Bielice nigdy sie nie podda !

 » do Obserwatora (OBI | 05-02-2019, 15:58:18)

Kiepski z Ciebie obserwator. Kampania wyborcza już się dawno zakończyła wyborami, a Ty jeszcze o kampanii. Obudź się obserwatorze.

 » To co to za dyrektor (Dyrektor | 05-02-2019, 15:38:24)

Ten dyrektor to jakiś nieudacznik dlaczego za byłego dyrektora było dobrze co ? Nie było trzeba zmniejszać liczby uczniów w szkole.. Obecny dyro dużo mówi i obiecuje A nic nie robi i w sumie same kłopoty od kiedy został dyrektorem...

 » Do cynamonki (Obserwator | 05-02-2019, 15:16:09)

Jak ma dyrektor pilnować dobra szkoły jak jest zajęty kampanią wyborczą na burmistrza. Więcej go nie było w szkole niż był.Teraz się obudził że jest dyrektorem hahaha za późno. Chyba najgorszy dyrektor w historii Bielic. Obecny wypad razem z tą Panią wice. Jedyny porządny to ten Pan co uczy matematyki czyli drugi wice. A reszta wypad.

 » Do Cynamonka (Uczeń | 05-02-2019, 14:45:49)

Cynamonka, a kiedy Ty byłaś ostatni raz w Bielicach? Bo "Grzyba" już dawno nie ma....

 » Bielice (Mieszkaniec | 05-02-2019, 14:13:11)

Bo ten dyrektor nad niczym nie potrafi zapanowac Zyje w wyimaginowanym świecie... No ale najwazniejsze to miec gabinet

 » bielice (cynamonka | 05-02-2019, 13:23:49)

Dyrektor od dawna nie ma kontroli nad szkołą w Bielicach Co z tego że stypendia ?? tych wybitnych uczniów można policzyć na palcach. Na przerwach dragi - grupowe jaranie zioła na pałacu. Palarnia pod Grzybem i bimber w internacie. Nikt nie powie głośno jak pan dyrektor odwoził do domu pijanych uczniów z działek. Ciężko jest upilnować taką ilość uczniów.

 » Do poinformowanej (Absolwent LO Strzelno | 05-02-2019, 13:09:02)

Widocznie jesteś słabo poinformowana. Nic poza rankingami. A co z indeksami. Obecny uczeń klasy maturalnej już w I klasie zapewnił sobie indeks na kilka uczelni, dzięki Olimpiadzie Teologicznej. U ubiegłym roku kolejna uczennica zdobyła indeks na kilka uczelni. Pod koniec roku kolejna dwójka uczniów zdobyła w konkursie stypendium w wysokości 500 zł. Nie piszę o urzędowych stypendiach Premiera i Marszałka, które uczniowie regularnie otrzymują. Proszę troszeczkę poczytać, a nie obrażać uczniów, absolwentów i nauczycieli.

 » Oświata (Absolwent | 05-02-2019, 12:06:43)

Panie Starosto szanowni radni załatwcie na sesje powiatowa dużą salę szykuje się niezły bajzel przyjdziemy spojrzeć w oczy panu naczelnikowi i wam państwo radni.Pokażemy efekty pracy pana od oświaty ,zapytamy wprost ile on jeszcze popsuć chce.Oby było dużo miejsca bo pedagodzy też sie wybierają uczniowie absolwenci oraz inni.

 » Do Obserwatora (Adam | 05-02-2019, 10:38:56)

No nie żartuj mało kojarzę wymienionych przez Ciebie dziennikarzy ponieważ telewizji reżimowej nie oglądam i nie sądzę aby ich felieton mógł coś zmienić ,potrzeba tu niezależnej telewizji .

 » xxxxxxx (przydu*asy naczelnika | 05-02-2019, 09:53:17)

NACZELNIK TRZĘSIE OŚWIATĄ W MOGILNIE.NIBY NIE WOLNO ZATRUDNIAĆ EMERYTÓW -A CO ROBIĄ ?ŻONA NA EMERYTURZE MA GODZINY W ZS I W SZERZAWACH.DYREKTORZY TYCH SZKÓŁ -JAK PIESKI Z WYCIĄGNIĘTYM JĘZOREM TYLKO CZEKAJĄ CO PAN NACZELNIK BĘDZIE CHCIAŁ(ICH DYSZENIE SŁYCHAĆ W CAŁYM POWIECIE).CAŁĄ OŚWIATĘ ROZWALIŁ I SIĘ ŚMIEJE.TEN CZŁOWIEK NIE WIDZI LUDZI TYLKO CZUBEK WŁASNEGO NOSA.A WY WIELCY DYREKTORZY PRZESTAŃCIE MA W D..Ę WCHODZIĆ.

 » starosta i inni (Siwy | 05-02-2019, 07:29:12)

Patrząc na to wszystko, to nasuwa się tylko jedno słowo dla włodarzy "ŻAL", bo najlepiej po wyborach wziąć wszystko po likwidować po zamykać i aby kasa wpłynęła na nędzne projekty, które i tak nie przyniosą żadnego rezultatu. Sztuką jest pozyskać pieniądze nie niszczyć czegoś co jest, bo jak na razie to zero pomysłów na rozwój, tylko zastanowienie się co by tu zamknąć. Najlepiej jakby pracownicy placówek, nauczyciele jak dzieci opuścili ten powiat, a wówczas Starosta i ekipa miała by do dyspozycji mnóstwo do sprzedaży i likwidacji, bo to chyba Ich "motto" - zlikwidujmy, zamknijmy i bądźmy z siebie dumni.

 » Rozbój (Mogilnianka od urodzenia | 05-02-2019, 06:53:38)

Czy jeśli ktoś ma gorzej (Strzelno) to ma prawo coś zabrać drugiemu? Całe Strzelno tonie w dlugach, więc chociaż zabierzmy uczniów z Bielic. Chociaż tym się pochwalimy. Przecież to rozbój.

 » Do " ADAM " (obserwator | 05-02-2019, 06:51:54)

Niestety nie . Będzie natomiast p. Ziemiec i p. Holecka z telewizji słynącej z rzetelnie przekazywanych informacji .

 » Technikum w Bielicach (Poinformowana | 05-02-2019, 06:02:10)

Panie wielce poinformowany. Nie wszyscy młodzi ludzie z powiatu chcą w rolnictwie pracować! Mamy w Bielicach technika nie związane z rolnictwem, gdzie młodzież bardzo dobrze się uczy, są zadowoleni, odnoszą sukcesy, po ukończeniu z satysfakcją pracują i studiują.Dla 200 uczniów szkół rolniczych oddać cały majątek a reszta naszej młodzieży ma być rozgoniona po innych szkołach. Mogilno pęka w szwach, Nauczyciele padają tam na twarz ucząc w37 osobowych klasach(co wpływa baaardzo na jakość nauczania), Strzelno nie ma kompletnie żadnych osiągnięć, poza rankingami. Przenoszenie dobrej szkoły do Strzelna to raczej kara dla dobrych uczniów i nauczycieli. Tworzenie jakiegoś centrum typowo rolniczego nie ma sensu, bo w rolnictwie będzie coraz mniej osob zatrudnianych. A powiat ma działać dla nas, a nie my dla niego.Gdzie dobro mieszkańców, zwłaszcza mlodziezy??? Trzeba było wcześniej poznać sytuację powiatu, co tam się działo, a nie teraz nagle przeprowadzac szalone reformy. To właśnie pokazuje że niestety nie jesteś poinformowany. Jeśli cześć rolniczą chcę ministerstwo to niech weźmie cześć dla 200 - 300 uczniów, reszta niech zostanie dla szkół pozarolniczych. Bo one mają bardo dobre efekty w Bielicach. Z subwencji które im się należą wystarczy. I

 » Samorządowcy czy marionetki? (Dave | 05-02-2019, 00:12:15)

Teraz drodzy samorządowcy poważny egzamin przed Wami!! Wkrótce okaże się, kto z Was zasłużył na nasze zaufanie, a kto nie? Kto z Was będzie miał i potrafił bronić swojego zdania, a kto wystraszony ulegnie koalicyjnym czy partyjnym zobowiązaniom. Część z Was już rok temu choćby podczas głosowania w sprawie MOW z Bielic udowodniła, że nie da się zmanipulować małym ludziom wywierającym naciski dla ukrytych korzyści. Czas pokazał, że była to słuszna decyzja. Teraz kolejny egzamin przed Wami. Kto z Was będzie potrafił zachować swoje zdanie wbrew koalicyjnym zobowiązaniom, a kto za "trzydzieści srebrników" zrobi z "gęby cholewę" i sprzeda się za stanowisko? To Wasz egzamin - KTO POTRAFI MYŚLEĆ SAMODZIELNIE I BYĆ SAMORZĄDOWCEM A KTO JEST TYLKO MAŁĄ, BEZWOLNĄ MARIONETKĄ?

 » Do poinformowanego (Obserwator | 05-02-2019, 00:06:12)

Panie poinformowany, bzdury Pan wypisujesz! Czy kwestią ekonomiczną jest oddanie potężnego majątku za nic, a do tego płacenie za przystosowanie innych szkół do przyjęcia nowych oddziałów? Jakie zadłużenie powiatu? Powiat nie jest zadłużony i zapewniam, że nie oświata będzie powodem ewentualnego długu. Sprawdź najpierw, w jaki sposób finansuje się oświate, ewentualnie z jakich pieniędzy regulowany jest deficyt, później bierz się za komentowanie w Internecie. A jeśli nie rozumiesz, dopytaj specjalistów. LO w bielicach to mały procent uczniów, co z logistykiem, totem itp.? Kilkudziesięciu uczniów w klasach. Jak tu nie mówić o zamknięciu? Zostanie kilku uczniów w klasach rolniczych, a resztę pochłonie strzelno. Nie siej propagandy, jeśli ewidentnie nie jesteś w temacie.

 » Zjazd absolwentów (Absolwent | 04-02-2019, 23:17:04)

Ogłaszam Zjazd Absolwentów ZS Bielice. Termin i miejace: najbliższa rada powiatu. Czas na konkrety. Audyt instytucji, audyt wydziału. A ludzką myślącym że młodzież z Bielic pójdzie do szkoły w Mogilnie lub Strzelnie daję jedno pytanie czym dojechać i wrócić z Wójcina, Mokrego, Trląga, Parlina, Orchowa? PKS proszę was to większy banktut niż Powiat

 » Bielice (Kozak | 04-02-2019, 22:17:37)

Tak się zastanawiam. Czy Starosta ma plan B na obsługę i organizacje Targów w Bielicach. No bo chyba nie liczy na to, że pracownicy, nauczyciele i uczniowie z ZS Bielice i wychowankowie z Mowu będą je obsługiwać? To się na robiło...

 » Prawda ? (Adam | 04-02-2019, 22:04:33)

Mam pytanie ,czy jest prawdą że podczas protestu będą dziennikarze z programu Uwaga z TVN ?

 » do poki (Poinformowany | 04-02-2019, 21:32:28)

A kwestia ekonomiczna? Skąd brać skoro powiaty tak naprawdę nie mają wpływów do kasy?! Nie ściągają podatków!Majątek oprócz fundacji też jest bardzo ubogi(budynki, które można sprzedać) Odnieś się do subwencji niepoprawnie pobranej gdzie już w tym roku trzeba oddać 910 tys zł przy największej inwestycji w historii powiatu jaką jest budowa szpitala. Z tego co się orientuje nie można już zadłużać powiatów do 60%. Ekonomia jest bezwzględna. Od 2006/2007 rozpoczął się proces odzyskiwania szkół. Są one finansowane poprzez ministerstwo rolnictwa z budżetu państwa. "Poki" wskaźniki są bezwzględne i wiesz,że mam rację...Nie ma żadnego argumentu przemawiającego za innym rozwiązaniem.

 » VI sesja (Teodor | 04-02-2019, 21:13:39)

Zamiast wyrzucać żółć na forum, proponuję wszystkim sfrustrowanym i niezadowolonym, aby przyszli na najbliższą sesję. Im więcej was przyjdzie tym większe szanse na powstrzymanie nowych władz przed wprowadzaniem niechcianych zmian. Niech wszyscy nauczyciele z ZS w Bielicach, MOW Bielice oraz z ZSS w Szerzawach przyjdą na sesję i zabiorą głos. Przed klawiaturą każdy jest mądry i odważny. To jedyna szansa na powstrzymanie szalonych pomysłów nowej władzy.

 » VI sesja (Teodor | 04-02-2019, 21:13:28)

Zamiast wyrzucać żółć na forum, proponuję wszystkim sfrustrowanym i niezadowolonym, aby przyszli na najbliższą sesję. Im więcej was przyjdzie tym większe szanse na powstrzymanie nowych władz przed wprowadzaniem niechcianych zmian. Niech wszyscy nauczyciele z ZS w Bielicach, MOW Bielice oraz z ZSS w Szerzawach przyjdą na sesję i zabiorą głos. Przed klawiaturą każdy jest mądry i odważny. To jedyna szansa na powstrzymanie szalonych pomysłów nowej władzy.

 » Bielice (ja | 04-02-2019, 21:12:56)

Nowa władza w możliwie najgorszym momencie rozpoczęła dyskusję nr reformy sieci szkół powiatu. Z jednej strony mamy już luty a więc bardzo mało czasu na sensowne rozwiązania. Z drugiej strony właśnie roku kiedy mamy podwójny rocznik do uczniów do rekrutacji. Należy przeczekać te czasy i powrócić do niego za kilka lat. Szum nie pomaga rodzicom i dzieciom w wyborze szkoły w naszym powiecie. Może to się odbić ogólnym zniechęceniem do naszych szkół. A przecież nie o to chodzi. Proponuję więcej wyczucia dla obecnej władzy. Szastacie przyszłymi i obecnymi wyborcami. A nadzieja w lepsze czasy powiatu niestety gaśnie.

 » Podatnik! (Jup | 04-02-2019, 21:08:53)

Jesteś tak nudny jak stare kartofle. Ileż można to samo pisać

 » plany starosty (leon | 04-02-2019, 21:03:37)

1. Kiedy będzie na terenie powiatu strefa ekonomiczna ? 2. Kiedy będzie zbudowane rondo na obwodnicy? 3. Kiedy dowiemy się o kompleksowych remontach dróg powiatowych? Proponuję nie używać długiej nazwy planowanego, nowego stanowiska w zarządzie powiatu ,,etatowy członek zarządu" tylko na bardziej swojsko, po kujawsku ,, POWIATOWY NYGUS".

 » VI sesja (Teodor | 04-02-2019, 21:03:13)

Zamiast wyrzucać żółć na forum, proponuję wszystkim sfrustrowanym i niezadowolonym, aby przyszli na najbliższą sesję. Im więcej was przyjdzie tym większe szanse na powstrzymanie nowych władz przed wprowadzaniem niechcianych zmian. Niech wszyscy nauczyciele z ZS w Bielicach, MOW Bielice oraz z ZSS w Szerzawach przyjdą na sesję i zabiorą głos. Przed klawiaturą każdy jest mądry i odważny. To jedyna szansa na powstrzymanie szalonych pomysłów nowej władzy.

 » Bielice (ja | 04-02-2019, 21:00:53)

Nowa władza w możliwie najgorszym momencie rozpoczęła dyskusję nr reformy sieci szkół powiatu. Z jednej strony mamy już luty a więc bardzo mało czasu na sensowne rozwiązania. Z drugiej strony właśnie roku kiedy mamy podwójny rocznik do uczniów do rekrutacji. Należy przeczekać te czasy i powrócić do niego za kilka lat. Szum nie pomaga rodzicom i dzieciom w wyborze szkoły w naszym powiecie. Może to się odbić ogólnym zniechęceniem do naszych szkół. A przecież nie o to chodzi. Proponuję więcej wyczucia dla obecnej władzy. Szastacie przyszłymi i obecnymi wyborcami. A nadzieja w lepsze czasy powiatu niestety gaśnie.

 » likwidacja Bielic (poki | 04-02-2019, 20:56:12)

Do poinformowany! Zapewniam Cię,że we wszystkich zawodach, o których wspomniałeś, można się kształcić w ZS Bielice. Z ogólniakiem masz racę częściowo bo nie można dziś stwierdzić ilu będzie do niego chętnych. Co do bazy ZS Bielice to myślę, że jednak niektóre szkoły "ministerialne" nie są aż tak dobrze wyposażone jak Bielice. Świadczy o tym m.in. to,że ZS Bielice są ośrodkiem egzaminacyjnym we wszystkich wspomnianych przez Ciebie zawodach, a nie można tego powiedzieć o szkołach "ministerialnych"

 » Likwidacja (Zenek | 04-02-2019, 20:53:36)

Ludzie, o jakiej świetności tej szkoły piszecie? Teraz jest totalny syf. Klasy technikum łączone z liceum i to po 3 klasy razem, żeby uzbierać 30 osób, tylko uczniowie na tym tracą.

 » ??? (Absolwent 1 | 04-02-2019, 20:35:39)

Świetność Bielic pod dyktando Samoobrony i Przewodniczącego Rady Powiatu bez matury ?

 » likwidacja Bielic (poki | 04-02-2019, 20:31:02)

Jagoda- Bielice od kilkunastu lat są w czołówce techników w województwie i kraju/ rankingi nie kłamią/ duża w tym zasługa tych typów szkół, które mają w Bielicach po prostu zniknąć- TL,TOT. Czasy kiedy w szkołach rolniczych uczyło się b.dużo uczniów niestety już dawno minęły m.in.dlatego, że nie ma już PGR, które były odbiorcą kadr średniego szczebla po technikach rolniczych, a także dlatego, że nie było tylu szkół rolniczych, w Wilczynie, Kleczewie itd.Dziś niestety szkoły muszą wspomagać się łączeniem pokrewnych kierunków.Padły już tutaj stwierdzenia, że obecny rok szkolny jest jednym z najtrudniejszych, a więc można by go po prostu przetrzymać... Tylko trzeba poszukać oszczędności, a zapewniam Cię, że takowe są możliwe do znalezienia

 » Likwidacji nie będzie (Poinformowany | 04-02-2019, 20:27:56)

Szanowni adwersarze... Likwidacji szkoły w Bielicach nie będzie. Dawniej gdy ja się tam uczyłem było zupełnie inaczej.W tej chwili 2 lata temu do LO było 15 chętnych (dodam,że Ci uczniowie są, ale klasa jest łączona), w tamtym roku nie było już naboru do LO. I teraz nasuwa się pytanie?! To wina nowego starosty?! Nie!!! Demografii nie oszukasz. Na chwilę obecną powiatowa oświata stoi bardzo mizernie, a nowa władza próbuje ratować to co zostało. Inwestowanie w Mogilno przyniosło skutki,ale kosztem innych szkół. 2,4 mln niesłusznie pobranej subwencji, którą trzeba zwrócić również ma swoje miejsce w szeregu. Teraz kolejne pytanie?! Kto za to odpowiada? Nowy starosta?! Podpowiem Wam ..NIE!!! Szkoły rolnicze prowadzone pod nadzorem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to obecnie jedne z najnowocześniejszych placówek dydaktycznych. Świetnie wyposażone oraz dające możliwość zdobycia konkretnego zawodu: technik rolnik, technik weterynarii, kucharz, cukiernik, technik technologii żywności, jeździec, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, pszczelarz, technik weterynarii i wiele innych. Ogólniak , dla 15 osób nie ma ekonomicznego sensu egzystencji.

 » czytanie ze zrozumieniem (Do Jagody | 04-02-2019, 20:24:40)

Aby zrozumieć intencje starosty, trzeba właśnie czytać ze zrozumieniem. Proponowana szkoła rolnicza to raptem 1/4 całości ZS w Bielicach, co z resztą? Przeniesiona do Strzelna. no BRAWO!!

 » ZS Bielice (Jagoda! | 04-02-2019, 20:06:58)

Drodzy czytelnicy. Czytajcie ze zrozumieniem. Nikt nie likwiduje ZS Bielice, tylko chce przywrócenia jej świetności i powrotu do korzeni tej szkoły czyli Zespołu Szkół Rolniczych, jeszcze niedawno jednej z najlepszych w województwie. Obecnie widzę stała się ona szkołą hejterów, którzy w wulgarny sposób opluwają pozostałe szkoły. Trochę kultury.

 » Popieram staroste (Ab1992 | 04-02-2019, 20:05:13)

Nareszcie mądra decyzja

 » Mieszkańcy Bielic (Dfh | 04-02-2019, 19:55:44)

Co dalej z powiatową oświatą powinni po trochu interesować się mieszkańcy Bielic. Pozbędą się wprawdzie chałaśliwej młodzieży ale nie wiem czy zdają sobie sprawę z dalszych planów starostwa? A więc ostatnie informacje są takie, że w budynku po mow powstanie hotel dla sąsiadów z Ukrainy! Wykalkulowali sobie czysty zysk bez kłopotu prowadzenia szkoły czy ośrodka. Ciekawe, czy to radosna perspektywa? Może trzeba pojawić się na sesji rady powiatu 8 lutego i dać władzy do zrozumienia co myślicie na temat takich pomysłów!

 » Dzieci (i | 04-02-2019, 19:45:27)

Wszyscy niby zatroskani o dzieci tylko z kont je brać. to nie o dzieci tym wszystkim płaczką chodzi ale o własną d..ę nauczycieli, weźcie się w końcu za rekrutację uczniów w szkołach i nie patrzcie tylko na to by wam ktoś wszystko pod nos podsunął. Moim zdaniem Starosta próbuje uratować szkołę przed likwidacją poprzez szukanie sponsora w postaci Ministerstwa Rolnictwa spytacie dlaczego ? ponieważ dzieci z każdym rokiem będzie mniej bo rolników jest mniej a takiego molocha utrzymać się nie da chyba, że dodatkowo wszyscy obrońcy szkoły na trwale opodatkują się i będą z własnych pieniędzy to finansować. Na razie to tyle. na razie Bielice są producentem długów. do roboty nauczyciele szukać uczniów !!!!!!!!!!!!!!!

 » Zs (Wip | 04-02-2019, 19:30:36)

Zespół szkół tak pięknie wygląda dzieki pieniądzom Szerzaw. Mogli mieć złote klamki ale naczelnik postanowił inaczej. W SZERZAWACH nauczyciele za własne pieniądze kupowali nagrody za konkursy i materiały do pracy A zespół szkół rozkwital. Teraz niech zespół szkół wesprze ośrodek w ramach kreatywnej księgowości

 » 10 milionów!!! (obserwator | 04-02-2019, 19:15:06)

tym posunięciem powiat pozbędzie się majątku wartego niemal 10 milionów złotych. Ile lat trzeba będzie wykazywać zyski w oświacie, by nadrobić taką kwotę, a oddanego majątku nikt już nie zwróci! dla jakich oszczędności? chyba fikcyjnych. Kto ma w tym interes?

 » Szkoła (Absolwent | 04-02-2019, 19:10:10)

Jeżeli ktoś nie kończył ZS Bielice to niech się nie wypowiada na temat poziomu, który jest o niebo lepszy niż w szkołach podanych niżej. Po drugie ludzie mają prawo wyboru i o czymś to świadczy, skoro nawet osoby należące do giny Barcin udają się własnie do Bielic. Po trzecie jest to szkoła z którą mam ekstra wspomnienia i świetnie wykwalifikowaną kadrę. I co teraz z nauczycielami? Po kolejne poziom wysoki, budynków dużo, co daje pewną swobodę. Niektórzy nauczyciele wykonują pracę całym sercem i całym sobą, nie jako tylko zarobek co można zauważyć w życiu codziennym nawet po skończeniu edukacji w owej szkole. Nie pozdrawia ani starosty ani całej reszty przychylającej się do tego wyimaginowanego pomysłu.

 » Reforma oświaty czy polityczna gierka? (obserwator | 04-02-2019, 19:09:38)

Starosta Mogileński wraz z wicestarostą i nowym Zarządem zaprezentowali pomysł na reformę oświaty w powiecie mogileńskim. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy oby reforma ta ma na celu poprawienie sytuacji w oświacie? Posunięcia te przyniosą wątpliwe oszczędności w skali budżetu, są jednak swoistą rewolucją w funkcjonowaniu szkół. Bez wątpienia jest to krok w kierunku zamknięcia Zespołu Szkół w Bielicach, poważny cios wymierzony w MOW i ZPS. Dlaczego bielickie szkoły mają być przeniesione do Strzelna? Tu w grę wchodzi polityka. Placówki oświatowe w Strzelnie mają problemy. Pana Starostę na radnego wybrali mieszkańcy Gminy Mogilno, Starostą został jednak dzięki radnym ze Strzelna. Wicestarostą jest były dyrektor szkoły w Strzelnie, połowa Zarządu to radni ze Strzelna. To Strzelnu mogileńskie struktury PO zawdzięczają dojście do władzy. Po zaprezentowaniu planu działania widać, że obecna władza zrobi wszystko, by ratować szkołę w Strzelnie, jednocześnie niszcząc siatkę szkół, wypracowaną przez poprzedników. Za podarowaną władzę trzeba się przecież odwdzięczyć. Dlaczego kosztem szkoły? Polityczne zagrywki, chęć odegrania się na byłym staroście lub prywatne interesy decydują o losach jednej z największych szkół w powiecie, o losach szkoły z barwną historią, która wykształciła wiele pokoleń.

 » prosze sie zainteresowac (wyborca | 04-02-2019, 18:38:10)

nalezy porobic caly zewnetrzny przeglad wszystkich szkol powiatowych Szkoly gminne za kazda godzine zastepstwa placi nauczycielowi poniewaz ponosi pelna odpowiedzialnosc za ucznia Szkoly powiatowe tego nie czynia min. dlatego ZS MOGILNO ma tyle oszczednosci Ciekawe czy ktos inny w innym zawodzie np. policjant pielegniarka ratownik medyczny spawacz kasjer czy slusarz za darmo swiadczyli by pelne uslugi ponoszac 100% odpowiedzialnosci za zdrowie czy zycie ludzkie? pytanie tylko gdzie sa pieniadze za te oszczednosci???AUDYT WSZYSTKICH WYDZIALOW POWIATU BO NIE TYLKO NA OSWIACIE SA WALKI ROBIONE!!@

 » Likwidacja Bielic (XYZ | 04-02-2019, 18:25:42)

A byly starosta Barczak o jakiej dochodowości szkól mowi bo nie kumam. Szkoła to nie firma, szkoła to inwestycja przynosząca zyski innej natury niż materialne.No ale czy wogóle ktoś bierze to pod uwagę. Zyski powinna przynosić powolana za czasów Barczaka Fundacja Powiatu Mogileńskiego i to te materialne. Tymczasem ona właśnie nie generuje zysku. Trudno też mówić o zagrożeniu miejsc pracy w fundacji bo mowimy o 2 może 3 etatach,pozostali pracownicy to emeryci.

 » oświata (wyborca | 04-02-2019, 17:49:39)

Będzie tworzona nowa jednostka kto to będzie robił ? pan K.? wielki mały naczelnik? oj to znowu pójdą wałki na remontach i nie tylko się pan nachapie jak zwykle.Panie Starosto możliwość jest jedna skoro pan to czyta aby uspokoić nastroje naczelnik powinien być odwołany i to natychmiast póki jeszcze jest czas,ile razy jeszcze ten człowiek narobi bałaganu i ilu ludzi dzięki niemu jeszcze ucierpi?

 » rozczarowanie (nauczyciel ZS Bielice | 04-02-2019, 17:44:55)

Pozwolę sobie zacytować fragment pisma, które nauczyciele z Bielic wręczyli staroście na spotkaniu 15 stycznia: "Wierzyliśmy, że wraz z nową władzą nastanie nowy, lepszy czas dla powiatowej oświaty, w której szkoły nie będą antagonizowane, ale będą działać na zasadzie symbiozy, na której każda z placówek skorzysta. Apelujemy o zbudowanie ponad podziałami sieci szkół współpracujących ze sobą, a nie rywalizujących. Dla młodzieży z całego powiatu byłoby korzystne, gdyby Mogilno, Strzelno i Bielice stworzyły harmonijną, wzajemnie uzupełniającą się ofertę edukacyjną, dostosowaną do możliwości lokalowych każdej z placówek". Chcieliśmy wspólnego dobra - dobra WSZYSTKICH uczniów, WSZYSTKICH szkół, WSZYSTKICH nauczycieli... Szkoda, że starosta tego nie chce...

 » Szkoła bielice (Jana | 04-02-2019, 17:30:06)

Jestem ciekawy co pan starosta powie w maju na targach no chyba nie moje kochane Bielice

 » szkoły w powiecie (xyz | 04-02-2019, 17:29:23)

Likwidować szkołę w momencie kiedy do klas pierwszych ponadpodstawowych pójdzie dwa razy większa liczba uczniów ?!!! Niezbyt mądry to pomysł. Wszyscy by zyskali, a tak to wszyscy stracą

 » ROZPARCELOWAĆ KARŁOWATY POWIAT ! (PODATNIK | 04-02-2019, 17:01:30)

JEDYNE EKONOMICZNIE UZASADNIONE ROZWIĄZANIE !!!SENSOWNE I KOŃCZĄCE CHOCHOLI TANIEC PSEUDO FACHOWCÓW EKSPERYMENTUJĄCYCH KOLEJNĄ KADENCJĘ ZA NASZE PIENIĄDZE !!! KARŁOWATY POWIAT TO PASOŻYT DLA PODATNIKÓW SŁUŻĄCY JEDYNIE GARSTCA BIUROKRATÓW I POLITYKIERÓW !!!

 » Pieniądze (Ona | 04-02-2019, 16:45:03)

Wszytko zrobicie byleby pieniądze się zgadzały. Czas uciekać z tego powiatu, bo nic dobrego pod takim nadzorem nas nie czeka.

 » ... (Wiedzący | 04-02-2019, 16:33:40)

Wkrótce wyjdzie prawda jakiego trupa zostawiła nam poprzednia władza;) Tik tak zegar tyka a opozycja z Powiatu znika;)

 » xyz (Xyz | 04-02-2019, 16:01:54)

Strzelno to zakała powiatu Mogileńskiego.

 » xyz (Xyz | 04-02-2019, 16:00:07)

Strzelno to zakała powiatu Mogileńskiego.

 » xyz (Xyz | 04-02-2019, 15:59:10)

Strzelno to zakała powiatu Mogileńskiego.

 » Likwidacja Bielic (Mmm | 04-02-2019, 15:57:38)

ZS Mogilno w rankingu 2019 zanotowalo spadek z pozycji 179 na 411 wiec o tym,że to taka najlepsza szkola raczej trzeba zapomniec

 » Karp (Smakosz | 04-02-2019, 15:34:57)

A tak ladnie te karpie patroszył!!! Był w tym dobry!!! i poco mu było brać się za coś czego nie umie!!! Chyba Duch go natchnął! Albo Duchu

 » Radni (Absolwent | 04-02-2019, 15:24:49)

Zapomniałem o musidłowskim ale to zawka ! Zmieści się z matołuszkiem na taczuszki!!!!0

 » do stary wyborca (OBI | 04-02-2019, 15:13:58)

Z ilu z tych nauczycieli stanęło do konkursu na dyrektora tej placówki? No cóż najlepiej "odbębnić" nauczycielskie godziny,długie wakacje i spokój.Niech się inni martwią.

 » Likwidacja Bielic (abcde | 04-02-2019, 14:22:42)

Zgadza się, prowadzenie szkół średnich to zadanie powiatu. Ale pomysł naczelnika/ celowo z małej litery/ aby poszatkować ZS Bielice, dokonać centralizacji księgowości itd. trafił na podatny jak widać grunt. Jednak liczyć się powinno przede wszystkim to co jest solą szkoły, a więc młodzież. Nie można ot tak sobie zdecydować, że Jasiu pójdzie do Strzelna, a Małgosia do Mogilna. Zarówno Jasiu jak i Małgosia "oleją" pomysły durne i wybiorą szkoły w Gnieźnie lub Inowrocławiu. Komuna Panowie skończyła się dokładnie 30 lat temu. A kiedy był czas na przekazanie Bielic ministerstwu rolnictwa to wówczas głównym oponentem był wspomniany już na wstępie...

 » szkoła (maria | 04-02-2019, 14:22:10)

Tak jak pisze pan/pani poniżej.Lobbowanie ZS w Mogilnie gdzie musi być wszystko ,szkoła na pokaz gdzie nauczyciele szkoleni są jak pieski i boją się oddychać.Panu dyrektorowi przeszkadzają nawet sprzątaczki z grupą inwalidzką bo takim nie przystoi pracować w najlepszej szkole niby w województwie.Proszę zobaczyć jak wygląda szkoła w Bielicach w Strzelnie a jak w ZS w Mogilnie.To nie dyrektorzy decydują jak wygląda szkoła i otoczenie tylko wola Naczelnika komu ile da.

 » Bielice (ABC | 04-02-2019, 11:45:17)

Z nauczycielami i pracownikami ZS nikt z powiatu nie chce rozmawiać. Pan Starosta spotkał się jeden raz z kadrą ZS, zanim podjął jakiekolwiek decyzje i zapowiedział, że więcej się z nauczycielami nie spotka. Uznał, że spotykać może się tylko z dyrektorem i dyrektor jest pośrednikiem. Nie ma czasu na spotkania z nauczycielami. Taka sytuacja. Bez komentarza...

 » likwidacja (stary wyborca | 04-02-2019, 11:18:12)

Czytam wszystkie wpisy , przeanalizowałem każde zdanie z sesji starosty i vice. 1. Zadanie własne powiatu - szkolnictwo na poziomie zawodowym i średnim tzn. dostępność do szkół , odpowiednie kierunki , dzisiaj to elastyczność kierunków a ci panowie razem z zarządem i tzw. koalicją wolą się nie angażować w pozyskiwanie środków dla szkół z zapisów sesji z oszczędności w szkołach patrz Bielice ok. 1mln bedzie dywanik 5 cm drogi na odcinku .... . Niestety panowie najpierw szkolnictwo a później inwestycje. Być starostą czy członkiem zarządu to nie tylko imprezki czy knucie . Macie godziwe wynagrodzenie więc trzeba od siebie dać , . Najpierw trzeba mieć pomysł , znać się na cyfrach, , na demografii naszego powiatu i ościennych , zapomnieli nauczycielom z Bielic spojrzeć w oczy , porozmawiać , może i oni mają jakieś pomysły.

 » NACZELNIK (M | 04-02-2019, 08:30:12)

Audyt w wydziale oswiaty! Należy rozliczyć machlojki naczelnika. Szuka oszczędności, a dzięki komu są długi, kto zle naliczył subwencje! Szkoła to nie biznes, a co z ludżmi?Z jakiegoś powodu uczniowie wybierają właśnie Bielice, inni Strzelno czy Mogilno.Niestety polityka naczelnika doprowadzila do sytuacji, w ktorej sie oswiata znalazla. Lobbowanie ZS w Mogilnie, ucinanie możliwości rozwoju w Bielicach...Masakra!I wszystko jawnie.

 » Szkoła (Maria | 04-02-2019, 06:09:17)

Z tego co wiem to naczelnik A.Konieczka ani nikt ze starostwa nie rozmawiał z pracownikami administracji o krokach jakie chcą zrobić czyli zmniejszyć ilość etatów czyli zwolnić część pracowników. Nikt nie mówi o ich losie. A co z tymi, którzy zostaną i będą pracować ponad siły za te same pieniądze co teraz. Ludzie zostaną bez środków do źycia. Ważne , źe Konieczka daje rade, Jego źona na emeryturze uczy w ZS w Mogilnie. Chory, mały człowieczek postępowaniem przypomina lidera najważniejszej partii w Polsce Co robi jeszcze w Starostwie ten dyktator? Dlaczego jeszcze pracuje na tym stanowisku,człowiek który wykazuje kompletny brak szacunku do ludzi. Bielice, sprzątaczki, administracja, mow Bielice , połączenie gimnazjum Włostowo ze Strzelnem to wszystko Jego pomysły. Jeśli czyta to ktoś z Rady to proszę powiedzieć dlaczego dajecie temu Panu taką władzę? Przecież wszystkie Jego poczynania są porażka. Niech ktoś to wreszcie zauważy. Panowie i pani radni. dostaliscie władzę i możliwością, róbcie swoje mądrze i ze zgodą z Waszym sumieniem ale nie krzywdźcie ludzi, którzy Wam zaufali. Jest to niestety jedyna droga, którą bez konsekwencji naraźenia się komukolwiek można się wypowiedzieć, niestety.

 » Samoobrona (Zawiedziony | 03-02-2019, 23:40:05)

No to się nowaccy szykują na hektary!!!! Tylko samoobrony już nie ma !!! Kto za nich spłaci kredyty????

 » Radni (Absolwent | 03-02-2019, 23:35:13)

Super pseudo absolwenci ziołkowska nowacki lisiecki (matołuszek kłamczuszek ) taczki czekają!!!!

 » Starosta (Starszy | 03-02-2019, 22:37:15)

Nowacki absolwent Bielic i takie coś robi. Widać robi wszystko tylko żeby wybić się w partii a powiat go nie obchodzi.

 » Bielice (Uczeń | 03-02-2019, 22:35:46)

W klasie w Bielicach 15 osób ? Chyba ktoś się wyj****ł na glowe. Większość klas w Bielicach liczy między 20- 26 uczniów

 » oświata (mi | 03-02-2019, 22:31:19)

\\\"Nowe klasy będą rozdysponowane do innych szkół\\\", \\\"uzupełnimy pozostałe szkoły w uczniów\\\".Ludzie to nie pionki na szachownicy, panie starosto!Skąd wiadomo, że jak nie będzie Bielic, to uczniowie pójdą do Strzelna? Nie tędy droga z tym \\\"naprawianiem\\\" oświaty.

 » ! (mak | 03-02-2019, 22:14:17)

Żądamy audytu zewnętrznego wszystkich placówek powiatowych!!!!

 » Szok (Luna | 03-02-2019, 19:54:34)

Zasilić uczniami z bielic szkołę w mogilnie .!!!!To jakaś paranoja ....Poroniony pomysł.Nikt nikogo nie zapytał o zdanie a rozmowy już podjęte.Co tym zyskasz człowieku ?

 » Oszczędności (Byly | 03-02-2019, 19:50:03)

Kto mieczem wojuje od miecza ginie...

 » Oszczędności (Byly | 03-02-2019, 19:49:56)

Kto mieczem wojuje od miecza ginie...

 » Dojna zmiana xxx (Dzidek | 03-02-2019, 19:07:47)

To ile Pan rolnik Krzesiński będzie brał tej zasranej diety . o kolo 6 klocków to zbyt wiele za nic ten człowiek nie ma żadnej praktyki w samorządach, jestem ciekaw co ten człek zrobi i będę obserwował jego pracę w samorządzie z poważaniem.

 » tak uważam (Wujas | 03-02-2019, 18:35:40)

Panowie decydenci! Czy to tak trudno zrozumieć, że z Bielic nie zrobicie Centrum Kształcenia Rolniczego? Po co w takiej ogromnej liczbie kształcić "kadry" rolnicze, których nikt nie zatrudni, a rolników i gospodarstw jest coraz mniej?

 » preferencje samorządowców (cmg | 03-02-2019, 18:01:33)

Do samorządowców szczególnie jednego . Jeżeli ktoś pełni dużą ilość stanowisk i funkcji (niezgodne z wykształceniem) ,to zgodnie z zasadą jeżeli coś lub ktoś jest do wszystkiego to jest....do niczego.

 » nauczyciele razem! (lek | 03-02-2019, 17:51:47)

Nauczyciele - nie dajcie się!!! Znów chcą oszczędzać na oświacie a oszczędności topić w budowanym szpitalu - to musi poczekać - nie może być kosztem oświaty, kosztem ludzi!!! niech za błędne decyzje ponoszą konsekwencje ci, którzy je podjęli! Nie dajcie się wmanipulować w wewnętrzne konflikty - o to im chodzi - od jakiegoś czasu napuszczają jedną szkołę na drugą - u każdego mówią, że "to tamci są winni, obciążają budżet" bla, bla, bla... skłóconym towarzystwem łatwiej manipulować - sprawdzą, które grono najsłabsze i to rozwiążą! oszczędności niech szukają u siebie! jak nie dają sobie rady we czwórkę, zamiast powoływać kolejnego - płatnego członka /a gdzie tu konieczne oszczędności/ wymienić ich na takich, którzy radę dadzą. Nieporadnych i 20 nic nie pomoże!! Najgorszy rok trzeba przetrwać z konstruktywnymi pomysłami na przyszłość jak przetrwać i się rozwijać a nie dać zastraszyć, podkulić ogon i dać zamknąć. Sztucznie stworzone "getto" w Szerzawach będzie końcem obu placówek! Chyba o to chodzi naszym "inżynierom" złej sytuacji w oświacie wspieranym "dobrymi radami" niektórych "doświadczonych w temacie" strzeleńskich samorządowców.

 » Do oburzony (były bezrobotny | 03-02-2019, 17:40:47)

Posmakujesz kuroniówki z urzędu pracy . Mną się też nikt nie przejmował gdy likwidowano mój zakład . Czego spodziewać od nauczyciela ,który nie potrafił zarządzać szkołą ? POwiat to nie szkoła !

 » stosunek \\\ (oburzony | 03-02-2019, 17:02:33)

Na temat poziomu osób zarządzających naszym powiatem niech każdy sam sobie odpowie ... tylko przytoczę kilka sytuacji : kiedy planowano zamknąć MOW w Bielicach dzięki fałszowanym danym ten człowiek zapytany co z pracownikami? odpowiedział beztrosko - prawo dżungli, teraz , kiedy zapytany na jakiej zasadzie zwalniana i zatrudniana będzie administracja do centrum usług? odpowiedział z tą samą beztroską - będą ciągnąć zapałki!!! ... ktoś z takim szacunkiem do drugiego człowieka może decydować o oświacie? może zasiadać w komisji i oceniać innych nauczycieli robiących awans zawodowy - kierujących się jeszcze własnymi ideałami i poczuciem misji. To ma być wzór??? Czy ktoś taki jest godny choć odrobiny zaufania? Teraz ten człowiek ogłasza kolejne \\\"niezbędne i konieczne kroki\\\" Czy jest tu ktoś tak naiwny, że jeszcze mu ufa?

 » Szkoła bielice (Jana | 03-02-2019, 16:36:24)

Drogi starosto wypadało by przyjechać do Bielic czego się boisz trudnych pytań pracowników szkoły i fundacji którzy boją się o swoje miejsca pracy

 » oszczędności w oświacie (sl | 03-02-2019, 16:35:35)

Nasza władza częściowo zmieniła nazwiska ale niczego to nie odświeżyło i za grosz nie ma polotu :-( jedynym sposobem na trudności finansowe jest łączyć, zamykać sprzedawać - brawo ekonomiści z PGR-u /bez obrazy dla ludzi uczciwie i ciężko w PGR kiedyś pracujących/ Dziwi mnie tylko fakt, że wśród włodarzy są nauczyciele, a już nie pamiętają jak ten system funkcjonuje. No chyba że dobrze pamiętają i mają w swoim działaniu jakiś prywatny lub lokalno-patriotyczny podtekst? Widać wyraźnie jak w mogileńskiej oświacie kształtuje się hierarchia szkół placówki specjalne to dla byłego starosty i jego "człowieka od dobrych interesów w oświacie" przysłowiowa "dojna krowa" ! Przecież niedawno sam powiedział, że Szerzawy mogły mieć złote klamki, ale wówczas ich pieniędzmi wspierane były inne szkoły. To jak to było? dyrektorzy placówek specjalnych w charytatywnym geście zrzekli się należnych im środków finansowych? A teraz " Kali swoje zrobił - Kali może odejść!" Niestety nowa - przepraszam, odrobinę tylko odświeżona władza naznaczona jest tym samym piętnem - kombinatorstwa, manipulacji i myślenia najwyżej pół roku naprzód. Ludzie weźcie się do roboty! Te metody bezskutecznie stosowała poprzednia władza, nie dość że bezskutecznie to jeszcze utracili zaufanie wyborców. Powodzenia! póki co jeszcze wierzymy, że potraficie zadbać o naszą Małą Ojczyznę a nie ją sprzedać zamknąć i rozszabrować.,...

 » oszczędności w oświacie (sl | 03-02-2019, 16:28:16)

Nasza władza częściowo zmieniła nazwiska ale niczego to nie odświeżyło i za grosz nie ma polotu :-( jedynym sposobem na trudności finansowe jest łączyć, zamykać sprzedawać - brawo ekonomiści z PGR-u /bez obrazy dla ludzi uczciwie i ciężko w PGR kiedyś pracujących/ Dziwi mnie tylko fakt, że wśród włodarzy są nauczyciele, a już nie pamiętają jak ten system funkcjonuje. No chyba że dobrze pamiętają i mają w swoim działaniu jakiś prywatny lub lokalno-patriotyczny podtekst? Widać wyraźnie jak w mogileńskiej oświacie kształtuje się hierarchia szkół placówki specjalne to dla byłego starosty i jego "człowieka od dobrych interesów w oświacie" przysłowiowa "dojna krowa" ! Przecież niedawno sam powiedział, że Szerzawy mogły mieć złote klamki, ale wówczas ich pieniędzmi wspierane były inne szkoły. To jak to było? dyrektorzy placówek specjalnych w charytatywnym geście zrzekli się należnych im środków finansowych? A teraz " Kali swoje zrobił - Kali może odejść!" Niestety nowa - przepraszam, odrobinę tylko odświeżona władza naznaczona jest tym samym piętnem - kombinatorstwa, manipulacji i myślenia najwyżej pół roku naprzód. Ludzie weźcie się do roboty! Te metody bezskutecznie stosowała poprzednia władza, nie dość że bezskutecznie to jeszcze utracili zaufanie wyborców. Powodzenia! póki co jeszcze wierzymy, że potraficie zadbać o naszą Małą Ojczyznę a nie ją sprzedać zamknąć i rozszabrować.,...

 » nowe porządki?? (al | 03-02-2019, 16:03:14)

Panie Starosto!! a dlaczego nie zrobiono jeszcze AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO w oświacie ?? Kto z Was boi się niezależnej opinii obiektywnego fachowca z zewnątrz? - nie zaprzyjaźnionego czy z sąsiedniego powiatu? Taki specjalista mógłby doradzić jak rozwiązać kłopot oświaty. No tak, ale pokrzyżowałby plany, upublicznione zostałyby faktyczne informacje - nie te bzdury, które otrzymujemy od kilku lat od mistrzów manipulacji i krętactwa. Okazałoby się kto i w jaki sposób okradał placówki, kto z tego korzystał.... a komu to przeszkadzało? teraz my u koryta a piosenki wciąż te same, bo przecież skuteczne. Ciekawe jak długo jeszcze starczy cierpliwości żeby te informacje pozostawały jedynie w formie komentarzy na małomiasteczkowym portalu informacyjnym? Może trzeba zrobić "ctrl" "C" i "ctrl" "V" z tych komentarzy i wysłać to odpowiednim służbom i do mediów, które zainteresują się zgłębieniem sprawy? hmmm.....

 » otwórzcie oczy ! (bil | 03-02-2019, 15:52:04)

Nowa władza dopiero zabrała się do pracy. Co otworzą szafę tam trup wypada - taka pamiątka po poprzedniej ekipie. Niestety zabrali się do władzy wikłając się od początku w lojalnościowe zobowiązania wobec siebie. Miało być dobrze a już wychodzi jak zwykle - układziki, zobowiązania, zapewnienia nietykalności itp. Radni ze Strzelna z pewnością wiedzą o co chodzi! Wygląda na to, że maskując dramatyczną sytuację Strzelna chcą wywołać zamieszanie w oświacie w Mogilnie i może dzięki temu ugrają coś dla swoich szkół.

 » ZLIKWIDOWAĆ KARŁOWATY POWIAT !!! (PODATNIK | 03-02-2019, 15:43:36)

To pasożyt i zbędny ciężar dla PODATNIKÓW . Służy jedynie garstce politykierów i urzędników powiatowych , którzy od wielu kadencji nim "zarządzają" (i przy okazji się urządzają) bez żadnej osobistej odpowiedzialności! Najwyższy już czas to zmienić !

 » Do XXX (Agnieszka | 03-02-2019, 15:27:08)

Traumę to miał absolwent LO Strzelno - naczelnik Konieczka. On chciał je całkowicie zlikwidować, przy pomocy starosty Barczaka i tworzył z ZS Bielice, szkołę bez charakteru. Teraz starosta Nowacki chce przywrócić Bielicom stary klasyczny rolniczy charakter, z którego szkoła była sławna przez wiele lat.

 » porównanie (xxx | 03-02-2019, 15:21:53)

Proszę sobie porównać jakość szkół na podstawie rankingu szkół. To mówi wszystko http://technika.perspektywy.pl/2018/ranking/ranking-technikow-2018-kujawsko-pomorskie

 » porównanie (xxx | 03-02-2019, 15:12:07)

Proszę sobie porównać jakość szkół na podstawie rankingu szkół. To mówi wszystko http://technika.perspektywy.pl/2018/ranking/ranking-technikow-2018-kujawsko-pomorskie

 » Zmiana (3 tech Strzelno | 03-02-2019, 15:03:40)

Kiedy musiałam pod koniec gimnazjum podjąć decyzję jaką szkołę średnią mam wybrać byłam pewna, że są to Bielice, miałam już z dokumentami jechac ale wtedy zanioslam je również do Strzelna po czym ostatecznie właśnie je wybralam. Też kiedyś myślałam że ZS Strzelno to patologia, bałam się wejść do tej szkoły ale dziś po 3 latach stwierdzam, że lepiej trafić nie mogłam. W tej szkole az bije chęć pomocy i życzliwość. Moje wyniki w nauce są wysokie, skorzystałam z kilku stypendiów. Ludzie gadający źle o tej szkole nie mają zielonego pojęcia co się w niej dzieje. Bielice to nie 8 cud świata, sądzę, że nie powinni tej szkoły likwidować ale nie wieszajcie winy na uczniach ze Strzelna. To chore!

 » Szkoła (Xxx | 03-02-2019, 14:32:51)

Nowacki sam jestes po Bielicach traume masz czy co?

 » Super plan (Rambo | 03-02-2019, 14:30:30)

Jak może tworzyć plany naprawcze ten sam super ekonomista ,co doprowadził do obecnej sytuacji? To już niema mądrych ludzi,by oprócz zwalniania i likwidacji znaleźć inne rozwiązanie? Jak zaczynać to z nowymi ludźmi,a partacze adios!

 » troska starosty Barczaka o budżet (obserwator sesji | 03-02-2019, 14:24:36)

Redaktor cmg nie napisał o ripoście obecnego starosty na zarzut, że będzie utworzone stanowisko płatnego członka zarządu dla Tomasza Krzesińskiego. Kiedy były prowadzone rozmowy koalicyjne z PSL też pojawiła się taka propozycja Barczak wtedy nie protestował. przed wyborem władz mówiło się że PSL wystarczy stanowisko płatnego członka zarządu właśnie dla Barczaka. Totalne zakłamanie panie Barczak.

 » oświata (Seth | 03-02-2019, 14:05:19)

Czytając anonimowe komentarze związane z tematem oświaty w powiecie odnoszę wrażenie ,że mamy na naszym terenie więcej ekspertów niż wszystkie media w Warszawie łącznie.Dla mnie osobiście sprawa jest niesłychanie prosta do rozwiązania , aż dziwne ,że nikt o niej nie pamięta. O ,,to be,or not to be" , w oświacie decyduje samorząd , a samorząd jest istotą demokracji bezpośredniej wybieranej bezpośrednio przez wyborców na określonym terenie i jeśli przedstawiciele tych wyborców tj. radni oraz wybrany z nich zarząd starostwa działają wbrew woli wyborców to należy im przypomnieć o woli ludu. Być może pensje i diety zasłaniają obraz i wolę szarych ludzi potrzebnych tylko przy urnie co kilka lat , ale zapewniam ,że na nieposłuszeństwo obywatelskie nikt nie pozostanie głuchy.Są profile radnych na fb , ogólnodostępne adresy w starostwie , tam kierujcie swoje uwagi i protesty , przypominajcie o tym ,że nie zgadzacie się na zamykanie szkół .Młodzież niech też się włączy , to są obecni lub w najbliższych wyborach potencjalni wyborcy , wyrażajcie swoje głośnie nie lub tak , bo właśnie obecni uczniowie są stroną najbardziej zainteresowaną.Myślicie ,że ktoś jeśli dostanie 1000 info ,że nie ma zgody na plany zamykania szkół nie zweryfikuje swojej decyzji i podniesie rękę w głosowaniu wbrew woli wyborców .Nie sądzę ,a jeśli nawet tak się stanie , to za 7 miesięcy można zorganizować referendum odwołujące Radę Powiatu i w tej formie przypomnieć ,że radnym czy starostą się bywa , ważna jest natomiast idea demokracji bezpośredniej w samorządzie.

 » doradcy od siedmiu boleści (OBI | 03-02-2019, 13:28:25)

Sami eksperci w każdej dziedzinie.Na pewno Starosta potrzebuje takich doradców.

 » Nie wygrasz (Szkola | 03-02-2019, 13:19:11)

Nowacki ogarnij du*e. Bielice to wspaniała szkoła która odnosi sukcesy. Po co chcesz ją likwidować co chcesz tym osiągnąć. Za mało ci pieniędzy? Wszyscy uczniowie staną murem za szkołą w Bielicach. Chcesz odebrać ucznia wspomnienia, które przeżyli w Bielicach. Chooree Szkoła w strzelnie nie osiągnęła nic nigdy nie było o niej głośno, teraz i tak tego nie zmienicie. Robicie tylko gownoburze. Ogarnijcie się!!! Hatfu na ciebie kochany starosto i na całą twoja loze. Zapalmy znicz dla naszych kochanych Bielic (*)

 » wstyd (mors | 03-02-2019, 12:20:44)

powiadomienie kilku instytucji powinno wyprostować pewne przekręty w naszej oświecie. porozumienia, fundacja itp. o zatrudnianiu do zarządu nie wspomnę

 » koniec władzy (zeus | 03-02-2019, 12:15:35)

nowa władza, źle zaczęła zamiast przeczekać rozpoznać sytuacje to słuchają naczelnika który robi im na złość. W ten sposób sami sobie strzelają w kolano. Ludzie ich znienawidzą za to!!!!!!!

 » wszystko (ooo | 03-02-2019, 12:11:34)

przenieście wszystko do Strzelna oni zadbają o to. Zobaczcie jak piękne jest w strzelnie

 » płaczę (kasia | 03-02-2019, 12:07:37)

my na nich głosowaliśmy a oni chcą nas zwolnić...jak to jest...zero szacunku dla człowieka tylko interesy...taka złość mnie ogarnia dlaczego....

 » wstyd (zero | 03-02-2019, 12:02:38)

wstydzę sie,że mamy takiego starostę który nie dba o pracowników powiatu. chce zwolnic administrację i obsługę w szkołach to jest ten super krok następny po sprzątaczkach...ale chce przyjąć Krzesińskiego na etat do zarządu...chyba są ostatnią kadencje...

 » dziwne (Mateusz | 03-02-2019, 11:57:01)

dziwie się nauczycielom z Bielic, że dają tak sobie mydlić oczy, przecież za chwile nie będą mieli uczniów a co za tym idzie pracy. POWINNI IŚĆ NA SESJE TAK JAK MOW...WALCZYĆ O SWOJE... TERAZ JEST CZAS ABY SIĘ BRONIĆ!!!!!!

 » Co z boiskiem przy ZS w Strzelnie (Marek | 03-02-2019, 11:50:24)

Wicestarosto Mikołajczak a co z rujnowanym boiskiem przy Zespole Szkół w Strzelnie. Władze Powiatu nie widzą tego problemu.

 » o Tomaszu Barczaku (mieszkaniec powiatu | 03-02-2019, 11:00:45)

Milczeć powinien ten były starosta. Sam, z naruszeniem prawa, podnosił apanaże m.in. wicestaroście Szarzyńskiemu i skarbniczce pani Kostyrze, a teraz obłudnie biadoli o oszczędnościach? Powinien on również zdawać sobie sprawę z tego, że dodatkowy i płatny etat dla pana Krzesińskiego, jest koniecznym kosztem odsunięcia jego (Barczaka) od władzy w naszym powiecie. Parcie pana Krzesińskiego na etat w starostwie, bardzo źle o nim świadczy. Jednak odpowiedzialność za wydane na wynagrodzenie dla Krzesińskiego pieniądze, spada przede wszystkim na chcącą utrzymać się u władzy poprzednią ekipę z PSL oraz na ich sojuszników z PiS!

 » Bielice (xxx | 03-02-2019, 10:33:54)

Pan Konieczka jest chyba największą katastrofą w historii oświaty,a Bielice bez Gimnazjum i tak upadną i tyle w temacie :)

 » Razem (Fly | 03-02-2019, 10:09:23)

To może wszystkie szkoły niech będą pod jednym organem np. Gminą Mogilno. Uporządkować oświatę wprowadzić obwody i nie będzie przeciąganie fałszywego dzieci. Wszystkie szkoły będą miały uczniów nauuczyciele pracę. I ważne brak zmianowosci A nie tak jak w szkole nr 3.

 » Mow (Absolwent | 03-02-2019, 10:07:56)

Poprzedni starosta już chciał likwidować MOW A teraz taki obrońca???

 » Oooo (Kasa | 03-02-2019, 10:05:18)

Dzieci w szerzawach brak bo rodzice chorych dzieci sa ślepi i nie widza calej prawdy i nie rozumieją że nigdy prawdziwej integracji nie będzie. Czy ich dziecko zostało zaproszone na urodziny do kolegi zdrowego. Pewnie nie. Żyją obok zdrowych dzieci ale nie z nimi. Gmina zrobi wszystko żeby subwencja za te dzieci do nich wpływają. Pozdro dla tych rodziców

 » chore pomysły (Absolwentka LO | 03-02-2019, 09:49:37)

Do "onej". Nie będę oceniać pomysłów nowych władz odnośnie zmian w oświacie, ale musze zaprotestować przeciwko Twojemu stwierdzeniu, że ZS w Strzelnie nie ma sukcesów. Sama jestem kilkukrotną laureatką i finalistką konkursów historycznych na szczeblu ogólnopolskim pod kierunkiem jednego z najlepszych w województwie nauczycieli historii prof. Mariana Mikołajczaka. Ta bardzo dobra passa uczniów naszego liceum trwa już od kilkunastu lat. tu niewątpliwie bijemy na głowę pozostałe powiatowe szkoły. Zapraszam do obejrzenia galerii naszych laureatów w holu szkoły. Znajdziesz tam nazwiska zwycięzców, laureatów i finalistów poważnych ogólnopolskich konkursów z historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii a nie z konkursu orki i hodowli świń. Także wskaźnik zdawalności matury LO ma najwyższy w powiecie od kilku lat. Wszystko jest do sprawdzenia

 » Do Ona (Daria!!! | 03-02-2019, 09:32:43)

LO Strzelno! Żadnych sukcesów. Ostatnia wiadomość z ich strony: Zofia Pankowska z klasy II oraz Magdalena Sobków z klasy III zakwalifikowały się do eliminacji okręgowych XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Ciekawe ilu uczniów z LO Mogilno lub LO Bielice? Tych sukcesów jest więcej. Wejdź na ich strony i poczytaj zanim cokolwiek napiszesz.

 » Szkoła (Chore pomysły | 03-02-2019, 07:14:32)

Pani proponuje źeby przenieść ZS i Szerzawy do Bielic czyli co Bielice mają problem?Problem jest taki, źe jest niź i jest mniej dzieci. Najłatwiej anonimowo obraźać personalnie ludzi .

 » Bielice (Bbb | 03-02-2019, 07:00:49)

Zal i jeszcze raz zal..jak mozna zamykac i niszczyc jedna z lepszych szkol w regionie? Jakie wyniki ma Strzelno? A jakie mialo zawsze Bielice? Ktos kto ma jakies ambicje i tak ucieknie do Inowrocławia, przeciez nie pojdzie do Strzelna.. chyba aktualna wladza stawia sobie za cel: im mniej wyksztalcony lud tym latwiejszy do prowadzenia

 » Szkoła (Szkoła | 03-02-2019, 06:58:50)

Do Pani, która napisała o ZS w Strzelnie, źe jest najgorszą, proszę nie obraźać uczniów i nauczycieli Młodzież w Strzelnie osiąga wiele sukcesów.Nauczyciele szkoły są osobami dobrze wykształconymi o czym świadczą np egzaminy maturalne zdawane co rok w prawie 100 procentach .Uczniowie najzdolniejsi otrzymują stypendia i sięgają po laury w konkursach na szczeblu województwa.

 » Bielice 2 domem (Uczniowie | 03-02-2019, 06:48:26)

Będziemy strajkować !!!!!

 » chore pomysły (ona | 03-02-2019, 00:44:26)

Całe ZS Strzelno i Szerzawy powinno się przenieść do Bielic. Jak można ratować szkołę w Strzelnie która jest jedną z najgorszych w województwie. Żadnych sukcesów. Żadnych stypendiów. Żenada. Tak to jest jak wybierze się amatorów do władz. A sama ich wybrałam. I żałuję bardzo.

 » oświata w powiecie (zbulwersowany | 03-02-2019, 00:38:36)

Krew mnie zalewa gdy czytam że pieniądze z oszczędności przeniesienia MOW Bielice do Szerzaw dają kasę na zatrudnienie etatowego członka w starostwie p. Krzesińskiego. To po to wszystkim oczy mydlił i wymydlił u starosty. Na kogo my głosowaliśmy. Wstyd się przyznać. Jak u góry tak na dole tylko się ustawić a wyborcy czy dzieci nieważne.

 » Bielice (Janek | 03-02-2019, 00:35:28)

Oj staroście Bielice będą się śniły po nocach. Nawet nie wie i nie rozumie jakie właśnie rozpętał piekło powiatowi. Całe szczęście że są jeszcze media. Będzie gorąco.

 » Administracja (Kdkf | 02-02-2019, 23:43:02)

Dlaczego zwalniaja cala administracje nie wiedza chyba co robia niech zwolnia część osob w starostwie moze swoje sekretarki...ale nie potrzeba jeszcze etatowego czlonka zarządu za 100tys

 » Szerzawy (Dddd | 02-02-2019, 23:39:08)

Niech lepiej dyrektor z Szerzaw postara sie o dzieci i nie bedzie trzeba przenosic tam Mow Bielice...

 » Co? (Ktos | 02-02-2019, 23:36:37)

Moze audyt zewnętrzny w placowkach i powiecie zobaczymy czy nie lepiej zamknac strzelno....

 » Głupota (Dar | 02-02-2019, 23:32:43)

150tys oszczędności to jest smieszne i dlatego chca sie pozbyc majątku..a chca przyjąć na etat czlinka zarządu za 100tys...chyba ktos bedzie musial sie tym zajac moze panstwo w panstwie albo anita gardias

 » Powiat (An | 02-02-2019, 23:28:09)

Zniszczą oświatę aby przerzucić kasę na budowe szpitala. tylko co im to da jak mlodziez pojdzie do osciennych powiatów a za nimi subwencja... Zniszczyc cos, zamknac oddac jest latwo ale ale później nikt tego nie zwróci jak przyjda lepsze lata...

 » Szkoda słow (CM | 02-02-2019, 23:15:09)

Dlaczego wszelkie problemy w Oświecie próbuje się rozwiązywać kosztem MOW Bielice? Kwota 400000? taka kwota jest przelewana rocznie na ZS Bielice w ramach ,, kreatywnej księgowości\" Przekazanie szkoły pod ministerstwo rolnictwa spowoduje spadkiem naboru o ponad połowę czyli ponad połowa nauczycieli straci pracę. Nie jest też możliwością aby wychowankowie MOW i ZPS w 100 % odizolować od siebie. Teoretycznie w MOW są gorsi chłopacy których za sprawą ciężkiej pracy kadry której udało się ich wychować na tyle że można bez wstydu zabrać chociażby na obsługę targów rolnych w Bielicach, zbiórki żywności PCK czy turnieje sportowe. Dzieci z Szerzaw gdzie tylko pójdą robią ,, chamówę\" - wielokrotnie zostawali wyrzuceni z basenu w Mogilnie czy orlika. Dyrektor ZPS nie ogrania swoich podopiecznych teraz a co dopiero po dodatkowej grupie wychowanków. Warto też dodać że jest to zabieg ratujący Szerzawy gdyż Dyrekcja odmówiła w tym roku przyjęcia około 60 uczniów. 150000 oszczędności? Śmiech ale na pensję dla etatowego członka zarządu trzeba jakieś i skądś pieniądze znaleźć. Pozbycie sie MOW i WTZ poskutkuje tym że będzie można np zrobić hotel dla Ukrainców lub Dom Seniora i będzie można mieć nowe źródełko na budowę BARDZO POTRZEBNEGO w powiecie Szpitala. Pytanie tylko kto będzie w nim leczyć jak na cały powiat nie ma nawet dobrego internisty o innych specjalistach nie wspomnę. Szkoda ZS Bielice bo pamiętam jak około 2000 r została najlepszą szkoła wiejską w Polsce.

 » Szerzawy (Kasa | 02-02-2019, 23:11:22)

Jeśli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę A nie dobro dzieci. Dzieciom w szerzawach jest dobrze inne też by przyszły gdyby nie manipulacja rodzicami. Tylko w szkole masowej usłyszą że rozważa rodzic przeniesienie do Szerzaw to gmina już daje pomóc do klasy nagle dziecko z swojej dostaje 5 i rodzic zadowolony. Niestety czas i przyszłe zycie wszystko zweryfikuje. Mydlenie oczu rodzicom. Trzeba zrobić tak żeby dzieciak został bo dzieki temu jest kasa

 » Szkola (Szkoła | 02-02-2019, 23:06:25)

Pan Konieczka ratujący Strzelno proszę mi wybaczyć on Strzelno zatopiłby w łyżce wody gdyby tylko mógł. Wlostowo Gimnazjum plus Lo to Jego matka.Ot i pozostało po Gimnazjum parenaście osób a dlaczego tak się stało? bo pan naczelnik nie wypowiedział umowy z gminą Jeziora Wielkie. To wszystko temat dla uwagi

 » Szerzawy (Kasa | 02-02-2019, 23:03:37)

Jeśli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o kasę A nie dobro dzieci. Dzieciom w szerzawach jest dobrze inne też by przyszły gdyby nie manipulacja rodzicami. Tylko w szkole masowej usłyszą że rozważa rodzic przeniesienie do Szerzaw to gmina już daje pomóc do klasy nagle dziecko z swojej dostaje 5 i rodzic zadowolony. Niestety czas i przyszłe zycie wszystko zweryfikuje. Mydlenie oczu rodzicom. Trzeba zrobić tak żeby dzieciak został bo dzieki temu jest kasa

 » debilizm (zdfas | 02-02-2019, 22:57:22)

nikt nie będzie chciał iść do tego syfu (strzelna) a tym z góry ważne żeby sie siano zgadzało w kieszeni. żałosne

 » Bielice (obserwator | 02-02-2019, 22:21:11)

Jak czytam wypowiedź starosty Mikołajczaka że to ma być wielka oszczędność przeniesienie MOW Bielice do Szerzaw - 150 000 zł to naprawdę śmiech na sali. Branie kasy od MOW I ZPS Szerzawy przez długie lata to było dobre, a teraz wymyśla się kwoty ile to strat przynoszą ( skąd kwota 400 000 zł) chyba z kapelusza. P Mikołajczak zapewne pamięta jak Gimnazjum z Włostowa ratowało Strzelno i co nie uratowało. Czy to była pomyłka? A teraz czas na Bielice niech znów ratują Strzelno. A co robią nauczyciele Strzelna tylko czekają na ratunek z zewnątrz, bo zawsze im ktoś pomoże, jak nie P. Konieczka to P. Mikołajczak i tak sobie pracują bez stresu. Za wszelką cenę trzeba wykazać długi niektórych placówek bo trzeba coś ratować.Wydaje mi się że przeniesienie MOW Bielice do Szerzaw spowoduje dodatkowo zabieranie dzieci chorych z Szerzaw i wcale się nie zdziwcie bo kto z rodziców będzie chciał posyłać swoje dzieci tam gdzie już jest MOS i będzie MOW to dopiero młodzież z problemami. Będą się ich bać. A w tym wszystkim gdzie byli dyrektorzy Z SZERZAW. Wszyscy mają przekonywać rodziców aby zachęcić do szkoły a oni co robili że tak im liczba dzieci spadła. Czyżby MOS to spowodował? No ale oni pracę będą mieli, więc wcale się tym nie przejmują - MOW ich uratuje:)

 » Zarząd Powiatu z wioski Strzelno (Adam | 02-02-2019, 22:20:10)

Członkowie nowego zarządu w Strzelnie już wszystko zniszczyli ,więc teraz zabrali się razem z SAMOOBRONĄ za niszczenie Bielic. tak sobie myślę ,że kiedyś komuna nie zniszczyła szkoły w Bielicach ,a teraz samoobronie i nowym yntelygentom się to uda ,kurde zdolni chłopaki z nich.

 » BIELICE (Absolwentka | 02-02-2019, 22:01:19)

Bielica potrzeba porządnego dyrektora

 » BIELICE (Absolwentka | 02-02-2019, 21:44:34)

Bielica potrzeba porządnego dyrektora

 » getto? (Mecenas | 02-02-2019, 19:39:32)

Panie Starosto! Drzewkami chce Pan odgrodzić dzieci od młodzieży a Szerzawach? Tworzyć swoiste getto? Eksperymentom STOP!

 » Szkoła (Maria | 02-02-2019, 19:14:38)

Tak to prawda żaden uczeń z Bielic nie przyjdzie do szkoły do Strzelna bo w Strzelnie młodzież się uczy a do Bielic idą dzieci śmietanki strzelenskiej z wątpliwymi ocenami

 » Szkoła Bielice (Wieśniak | 02-02-2019, 18:54:31)

Do kiki A z czego fundacja (gospodarstwo) ma sponsorowac szkołę jak tam bieda aż żal

 » Prawda (Tymon | 02-02-2019, 17:41:07)

Ratujom Strzelno kosztem dzieci!Im wszystko jedno!

 » Szkoła (Genia | 02-02-2019, 17:38:04)

To ja teraz czegoś tu nie rozumiem.Burmistrz na zebraniu w Stodołach poinformował rodziców dzieci,że likwiduje szkołę,ale będą przyjeżdżać do niej z Bielic z ośrodka i będą to warsztaty.Czyżby pan burmistrz kłamał rodziców tylko po to,żeby budynek stał i się marnował?A taki miał być z tego dochód,a tu czytam i zero wzmianki na ten temat.Sami nie wiedzą co robią.A to że gimnazjum nie będzie to nie jest wiadomo od dzisiaj,bo takie tłumaczenia to możecie wciskać.

 » do absolwentka (OBI | 02-02-2019, 16:55:00)

Bo kiedyś szkołą rządził Dyrektor, a nie jakiś naczelnik powiatowy,który gdy odbiera telefon to mówi "słucham starostwo".No cóż, brak osobowości.

 » Dyrektorzy (Absolwent | 02-02-2019, 16:29:19)

Co niektórzy tutaj widzę wszystkie rozumy pozjadal. Zgodzę się że dyr. Silski był wielkim człowiekiem. Wojtasinski? No nie wiem czy był takim super dyrektorem. Rygor może był ale przekręty były takie że w głowach się nie miesci. Zero inwestycji to już drugie co było za jego rządów. Dyrektor Banaszkiewicz wprowadził dużo nowinek do szkoły. Przeprowadził potężna ilość remontów. W sumie to doprowadził całą szkołę do świetności bo to co przejął po wojtasinskim to jedna wielka komuna podparta deskami.

 » Też mi reforna (Kiki | 02-02-2019, 15:54:05)

Gdzie pieniądze z fundacji, która miała przekazywac środki na szkołę?? Proszę wyliczyć ile powinna fundacja oddać peniedzy,niech to odda, policzyć ile będzie musiała płacić w następnych latach, prawidłowo rozliczać subwencje (bo w Bielicach są głównie technika, a na technika subwencje są wyższe) i może wtedy nie trzeba będzie oddawać całego majątku za darmo,tylko po to, aby mogła się tam uczyć niespełna połowa uczniow. Bo to żaden interes oddać majątek za darmo. Nie ma na szpital to zamknąć szkołę. A potem nie będzie ani na szkole, ani na szpital.

 » Xx (Pjgd | 02-02-2019, 15:26:48)

Caly zarząd powiatu jest ze Strzelna oprócz starosty i teraz robia wszystko żeby ratowac Mow i szkole w Strzelnie...Mow Bielice nie ma długu 400 tys. Na dodatek co miesiac placi(mow bielice) 35 tys. Do zs Bielice...w tym wszystkim chodzi o pieniadze ale nie do kasy powiatu...każdy tam gra o wlasne interesy...żaden uczen im nie pójdzie do strzelna ktory chodzi do Bielic predzej pojda do Gniezna,Inowroclawia..itp...itd...

 » Szkoła Bielice (Bieliczanin | 02-02-2019, 15:17:03)

Zlikwidować szkołę sponsor odetchnie przynajmniej bo nawet nie mieli czym na strajk pojechać

 » Szkoła Bielice (Cm | 02-02-2019, 15:11:40)

Do Hans Kloss fundację nie zlikwidują bo muszą ją do końca wydoic

 » no i bardzo dobrze (qq | 02-02-2019, 13:32:46)

Młodzież nie wybiera juz tak szkół rolniczych JAK DAWNIEJ - wiec trzeba przyciągnąć młodzież z innych terenów* czym? KASĄ , JAKOŚCIA I PERSPEKTYWAMI NA PRZYSZŁOŚĆ W ROLNICTWIE. PO CO NAM SZKOŁA, w której wszystko się kreci jak w latach 60, 70, 80 -tych . CZAS NA ZMIANY!!!

 » Szkoła bielice (Hans kloss | 02-02-2019, 12:34:36)

No dzisiaj szkoła za rok fundacja i po Bielicach a długi i tak będą a p konieczka się śmieje

 » Szerzawy i MOW (ccc | 02-02-2019, 12:02:20)

Życzę powodzenia z tym połączeniem.Tam dojdzie do tragedii,wspomnicie moje słowa.Wybuchowa mieszanka chore dzieci z Szerzaw razem z kryminalistami z mowu.

 » :) (tupot | 02-02-2019, 11:53:57)

Obserwatorze wiem, że byłeś:)

 » Do xxx (Absolwentka | 02-02-2019, 11:29:08)

Oczywiście zgadzam się z Tobą,Pan dyr.Sulski,oraz Wojtasiński to najlepsi gospodarze tej szkoły, w całym istnieniu tej placówki...dlatego żal mi,bo dzięki nim ta szkoła miała swoją duszę i urok. Potem,kolejni dyrektorzy... zostawię to bez komentarza. Ale właśnie żal mi tych naszych starych dyrektorów i nauczycieli. Włożyli cale swoje serce i życie w tą szkołę i co z tego wyszło?zmarnowana praca i zabicie tradycji...Ale dziękuję,że mogłam uczyć się w tych wspaniałych czasach,ukłon w stronę Pana Dyrektora Wojtasińskiego!

 » Haha (Aeiouy | 02-02-2019, 11:26:01)

"Alma mater" odnosi się do szkół wyższych.. Nie oznacza to, ze szkoła we wsi jest wyższą bo stoi na górce w środku wsi...

 » do (uczeń Strzelna | 02-02-2019, 11:10:38)

Liczba uczestników balu studniówkowego ni równa się liczbie uczniów w klasie. W tym roku wielu uczniów tych szkół nie poszło na studniówkę.

 » Nie likwidacja (l | 02-02-2019, 11:06:20)

Nie likwidacja lecz zmiana właściciela z perspektywą rozwoju po to potrzebny internat,żeby uczniów ściągnąć z innych rejonów Polski przy likwidacji innych szkół rolniczych. Nauczyciele módlmy się o to aby minister wziął szkołę bo inaczej nie będzie pracy. Życzę przyjemnego i pozytywnego myślenia.

 » Szkola (Szkola | 02-02-2019, 11:02:53)

W Zs w Strzelnie są klasy łączone.

 » Ziemia (K | 02-02-2019, 10:40:48)

Ciekawe czy jest już jakiś znajomy na resztę hektarów z Bielic.

 » Bielice Strzelno (ktoś | 02-02-2019, 10:32:24)

Rzeczywiście w Bielicach jest klasa licząca 15 osób. Ale w lokalnym tygodniku z okazji studniówki można było przeczytać, że maturzystów w Strzelnie było łącznie 41 w trzech klasach - w LO 14 osób, w technikum handlowym 11 osób, a w mechanicznym 16 osób.

 » moja szkoła (uczeń ZS | 02-02-2019, 10:30:27)

Jak można pozbywać się szkoły, której korzenie sięgają 1945r.? Tyle lat tradycji, osiągnięcia i splendor... Nauka to nie biznes. Nauka to inwestycja w przyszłość, korzyści przyjdą w młodych ludziach i w tym, co będą umieli. Bielice to moja szkoła. Dała mi wiedzę, umiejętności dzięki czemu teraz odnoszę sukcesy, mam tytuły i świetlaną przyszłość. Tak, jak wielu moich kolegów i koleżanek. A pan Starosta powinien się wstydzić. Chce się pozbyć własnej Alma mater!!! To oburzające! I tacy ludzie mają rządzić powiatem??? Sprzedadzą wszystko, co się da? Wstyd, po prostu wstyd! I wielka strata dla powiatu...

 » Szkoła (Kasia | 02-02-2019, 10:29:57)

Brawo, jeśli chodzi o Bielice. Zrobić więcej klas rolnych, dzieciaki nie musiały by uczyć się w Bydgoszczy i Poznaniu. Niestety tam teraz się uczą. W Bydgoszczy szkoła jest również własnością Ministerstwa Rolnictwa. Dzieciaki walczą, żeby się tam dostać. Po takiej szkole jest prestiż i gwarantowane studia.

 » ???????/ (Adam | 02-02-2019, 10:26:08)

Coś materialnego sprzedaje się tylko raz ,oddaje również chyba że te panienki przy drogach to oddają sie wiele razy

 » do absolwentki (xxx | 02-02-2019, 10:09:59)

Nie do końca się z Tobą zgodzę.Owszem wspaniali dyrektorzy to Pan Hilary Sulski i Stanisław Wojtasiński a potem ????? Kpina.Doprowadzenie do powolnej agonii tego co zbudowali poprzednicy przez rządy Pana Dyrektora H.B.Ta szkoła nie mam nic wspólnego z tą szkołą sprzed wielu lat.Kiedyś były pełne internaty w Bielicach i stancje w Mogilnie.Ludzie zabijali się żeby dostać się do tej szkoły a po jej ukończeniu dostawało się prace z otwartymi rękoma.Dla mnie mimo istnienia ta szkoła dawno umarła.Brawo Panie Starosto za trafne decyzje.Pozdrawiam. Absolwent Bielic

 » Szkoła (Maria | 02-02-2019, 10:04:22)

Tak do wszystkich szanownych czytających.Pomysł pana naczelnika jedna szkoła , jeden dyrektor i jedna sekretarka podobno jak jakaś będzie niedysponowana to radni będą siadali i pracowali w sekretariatach bo kto? Nikogo innego w szkole nie będzie ale cóż cała Polska tak robi 68056

 » tak traymać (brawo | 02-02-2019, 10:02:15)

Brawo p.Nowacki tak trzymać.Barczak walił duże pieniądze do Bielic i co tam zostało zrobione?Podłogi i ściany pamiętają czasy jak Barczak tam chodził.Nabór malutki,klasy po 15 osób.A te wszystkie hektary to przynoszą same straty.Teraz pan Starosto musi się tłumaczyć za Barczaka w R I O.I ten ma czelność zabierać głos?Sam wszystko zmarnował.

 » Likwidacja Bielic (Abc | 02-02-2019, 10:01:55)

Tak Maria ma rację. Teraz głównym reformatorem będzie ten, który oświatę w dlugi wpędził...dobre sobie

 » Szkoła (Szkoła | 02-02-2019, 09:39:32)

15 osób w klasie w Bielicach? Z tego co się orientuje to nie pozwalał pan naczelnik na takie klasy w naszej miejscowości, bo klasa przyniosłaby straty. I stąd te milionowe długi z których nie został rozliczony.

 » oszczędności na bielicach (obserwator | 02-02-2019, 09:38:17)

byłem na radzie i słyszałrm co mówili starostowi. 150 tys to ma przynieść umieszczenie Mow z Bielic w Szerzawach oddanie Szloły w Bielicach ministerstwu przyniesie ponad milion oszczędności.

 » Szkoła (Szkoła | 02-02-2019, 09:32:09)

Już nagonka na Strzelno, szkoły w Strzelnie to tez szkoły z tradycjami i z bardzo dobrymi wynikami tylko przy innych szkołach z okręgu Mogilna nigdy nie miały takich perspektyw bo wszystkie władze na czele z naczelnikiem dąźyły do tego żeby nie istniały. Prosimy popatrzeć na inwestycję i porównać. A co do młodzieży to w Strzelnie są bardzo utalentowana i mądra, kończy szkołe i z sukcesami idzie na studia i robi karierę.

 » do specjalisty historyka (obiektywny | 02-02-2019, 09:30:46)

prawda jest taka że ogólniak w bielicach już umarł wcześniej. aktyualna druga klasa ma cos około 15 uczniów nie było naboru w tym eoku wiem bo mam dziecka w bielicach

 » Bielice (Wieśniak | 02-02-2019, 09:29:38)

Pamiętam jeszcze w latach 90tych Bielice szkoła typowa rolnicza.Tak trzymać starosto

 » Kasa kasa kasa (Oszczedny | 02-02-2019, 09:20:11)

Szanowni internauci, zwroccie uwagę na jeszcze jedno, powiat zaoszczędzi 150 000 złotych. Dla mnie dużo, ale w skali powiatu? To jakaś kpina, ciekawe, ile wloza w remonty żeby to wszystko przystosować. Ktoś tu realizuje swoje interesy!

 » Likwidacja stanowisk pracy (Maria | 02-02-2019, 09:19:09)

Doszli do władzy i zaczęli od zwalniania pracowników, świetne pomysły pana naczelnika, najpierw sprzątaczki pozwalniał ze szkół teraz przyszła pora na administracje.Oczywiście pomysł był wcześniej urodzony pan naczelnik najpierw zaczekal na nową nie do końca wiedzącą co robi władzę i już Ją kręci tak jak chce. Narobił długów więc pierwszemu powinni podziękować a nie podziwiac nietrafione pomysły

 » Likwidacja Bielic (Były uczeń | 02-02-2019, 09:18:21)

No to teraz wyszło czarno na bialym jak zadbał o szkołę nowy dyrektor...chciał być dyr, burmistrzem i czym tam jeszcze.Taki powiatowy misiewicz. Szkoda naszej budy.Kolejny zjazd pewnie będzie trzeba w strzelnie zrobic...

 » Obronimy naszą szkołę !!! (Absolwent 1 | 02-02-2019, 09:04:12)

Drogi p.Starosto mam wrażenie że to najbardziej zła i absurdalna decyzja ,większość z nas absolwentów ma miłe wspomnienia z czasów nauki w Bielicach ,czyżby nowy zarząd Powiatu miał inne wspomnienia ?A ratowanie liceum w Strzelnie kosztem likwidacji Bielic uważam za jakiś odwet na tej ostatniej szkole oraz brak lokalnego patriotyzmu ,jak Pan to zrobi to do końca życia zostanie Pan grabarzem szkoły z wielkimi tradycjami.

 » Idiotyzm (Otyt | 02-02-2019, 09:03:05)

Bielice to szkoła z tradycją i to nie dwuletnią tylko ponad dwudziestoletnia , ponadto masa uczniów przychodzi chociażby dlatego że jest tutaj logisty, który mimo wszystko przyciąga najwięcej uczniów . Zlikwidować wszystkie kierunki oprócz około rolniczych? Jak mocno trzeba upaść myśląc że gdy zrobi się ów czyn to uratuje się Strzelno? Przecież Strzelno nigdy nie będzie mieć takich nauczycieli oraz takiego poziomu jak Bielice, mówi to chociażby ilość uczniów w Bielicach , a Mogilno? Kto chce niech idzie jednak myślę że każdy wie iż Mogilno to więzienie :)

 » Wow.. (Aeiouy | 02-02-2019, 08:52:42)

Naprawdę chcą zlikwidować tą słynną, na cale województwo, szkołę słynną z olimpiady orania pługiem 3 skibowym? Jak żyć... Pan który, farmazoni, ze uczniowie wybierali tę szkołę ze względu na niepowtarzalny urok otoczenia niech sobie dorobił jako przewodnik..: " z lewej pola, z prawej pola,za nami i przed nami pola" no normalnie prawie toruńska starówka:d

 » Strzał w kolano Nowacki (Ja | 02-02-2019, 08:51:52)

To jest jakaś kpina !!!

 » Szok!!!!!! (Absolwentka | 02-02-2019, 08:46:03)

Jestem absolwentką ZsCKR w Bielicach... Przeczytałam ten artykuł i jest mi po prostu przykro,że ktoś taki może zlikwidować coś,co przez tyle lat tworzyli poprzedni,wspaniali dyrektorzy, nauczycie i przede wszystkim byli i obecni uczniowe tej szkoły...Zabiorą nam najwspanialsze wspomnienia,razem ze szkołą,gospodarstwem i ziemią...Jesteście okropni!!!

 » To chyba jakiś żart... (. | 02-02-2019, 08:29:47)

Naprawdę niszczyć taką świetną szkołę jak Bielice? Tyle budynków, tyle klas? Niby co z tym wszystkim? Będą stać puste? Nie będzie aż tylu uczniów chętnych na kierunki rolnicze żeby zapełnić całą szkołę i internat. Wielu uczniów z dalszych okolic ma szansę się tam uczyć dzięki internatowi, a przepraszam czy w Mogilnie albo w Strzelnie tak duża liczba uczniów będzie miała tę możliwość? Poza tym chyba w Mogilnie szkoła też już jest w granicach przepełnienia . Poza tym czy w powyższych szkołach zostaną utworzone kierunki, które zostaną zlikwidowane w Bielicach?

 » Alma mater (Absolwent | 02-02-2019, 07:57:55)

Wszyscy absolwenci do starostwa zabrać taczki i tego pseudo absolwenta przywieziemy do Bielic!!! I sobie pogadamy!albo prosto do Strzelna!!!

 » Żenada (Predator | 02-02-2019, 07:48:50)

Tylko dlaczego wszyscy woleli chodzić do szkoły do bielic nawet jak mieli blisko do szkoły strzelna.tyle lat tradycji pójdzie na zmarnowanie.wszystko na złość byłym władzą?

 » Oswiatowa rewolucja (Mmieszkaniec | 02-02-2019, 07:44:32)

Przedewszystkim rozliczyc pana konieczke i staroste pozniej dzialalnosc dslynnej fundacji a pozniej pomyslec o dalszych krokach

 » Do dziela (Tv | 02-02-2019, 07:38:13)

Bedzie trzeba to telewizja przyjedzie!!!!!!!

 » Masakra (Bum | 02-02-2019, 07:37:00)

Do tej pory Szerzawy i mow Bielice utrzymywały inne szkoły powiatowe A teraz już nie są potrzebne. Oświata nie jest interesem na którym się zarabia to inwestycja na przyszłość. Wicestarosta wraz z radnymi będą robić wszystko żeby ratować Strzelno dla nich Mogilno jest bez znaczenia. Podobno pan Jacek k. szykuje się na budynek mow! Początek rządów i już niesmak. A co z mow Strzelno ram jakoś cisza. No tak to strzelno.

 » Szkola (Nick | 02-02-2019, 06:05:36)

Popieram

 » szkoła (mieszkaniec | 02-02-2019, 04:03:11)

AAA wszystko jasne poprostu chca sie pozbyć szkół na utrzymaniu ponieważ juz brakuje pieniedzy na szpital w mogilnie pretekstem rozbudowy zolu w strzelnie a tak naprawde ta kase pojdzie na szpital w mogilnie. Hahhaha spryciażę. Tego szpitala to wy w życiu nie wykonczycie albo zadłuzycie gmine tak jak jest zadłyzone strzelno

 » strzelno (wwww | 02-02-2019, 04:00:27)

A ja myślę przenieść strzelno do bielic oraz mogilna tez ponieważ bielice to szkoła z historia tradycja. A pan starosta powinien puknąć się w ten g......i leb. Poprostu chce zmusić uczniów z bielic żeby przyszli do mogilna czy strzelna bo do mogilna nikt nie chce chodzić a wiadomo czemu. jeżeli tak zrobią ze zlikwidują bielice to uczniowie idzzcie do bydgoszczy nie dajcie sobie pomiatać tym polskim partyjka.

 » bielice (NIE | 02-02-2019, 03:25:58)

Temu ministerstwu co tak dba o interesy rolników co niedawno strajkowali.Nie wpuszczajcie ich do bielic.Ratujcie ten nasz majatek.Oni z niego na pewno dobrego pożytku nie zrobią jak ze wszystkim czego dotkną.zdrajcy

 » mogilno... (mogilno... | 02-02-2019, 00:30:06)

ŻENADA....

 » 12v 24v (SokuL | 02-02-2019, 00:27:16)

strajki obronić bielice!!!!! WOJNA!!!

 » nie wierzę (Radek | 02-02-2019, 00:24:13)

Czy likwidacja Bielic jest może odreagowaniem na traumatyczne wspomnienia niektórych z nowych szeryfów Powiatu ? Wszak są tacy co kończyli Bielice niekoniecznie z maturą ,są tacy też co obecnie trzęsą lokalną polityką a w młodości jednak uznali że poziom Bielic jest dla nich za wysoki .Czy aby na pewno chodzi o cięcie kosztów ,kto pójdzie się uczyć do wioski Strzelno jak zlikwidują miasteczko Bielice ?

 » To nie tak (Zenek M | 02-02-2019, 00:11:27)

Nie dowiary absolwent ckr

 » A gdzie obronca mowu? (Obserwator | 01-02-2019, 23:54:07)

Pan starosta Nowacki rok temu zawzięcie bronił mowu, co się teraz stało, że chce go likwidowac? Dojście do władzy zmienia poglądy?

 » ........... (............. | 01-02-2019, 23:49:50)

Marian działa.....

 » Szczelno (morgi | 01-02-2019, 23:47:00)

Wicestarosta nauczyciel ze szczelna to co się dziwić. Chora sytuacja. I tak nikt nie będzie chciał isc do tego syfu. Zaorac szczelno

 » Ratują Strzelno, kosztem Bielic (Specjalista historyk | 01-02-2019, 23:38:34)

Oddadzą Bielice i zlikwidują ogólniaka, żeby ratować Strzelno.... Totalna porażka...

 » Oswiata (Elka | 01-02-2019, 23:31:02)

Dlaczego ratować upadajaca szkołę Strzelnie kosztem Bielic??? To jakaś kpina!!!

 » Bielice (Wyborca | 01-02-2019, 23:24:56)

Kwaśnego urok:)

 


Portal CMG24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu
na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część serwisu www.CMG24.pl nie może być kopiowana, reprodukowana
lub przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi
lub w inny sposób wykorzystywana bez zgody właściciela serwisu.
 
 
REKLAMA
 » Turniej piłki nożnej w Gozdaninie (8)
 » Trzy miesiące aresztu za rozbój (7)
 » Kolejne inwestycje w SPZOZ (13)
 » Wakacyjne warsztaty w muzeum (0)
 » Projekty elewacji plany remontowe (0)
 » Wybory prezydenckie 2020 (98)
 » Wakacyjne warsztaty hip-hop (0)
 » Miliony dla wiejskiej gminy (14)
 » Zderzenie w okolicach Busewa (4)
 » Darchem w #GaszynChallenge (0)
 » Nowy przypadek w powiecie (12)
 » STRZELNO: Nocny pożar (4)
 » Kolejny pijany na drodze (14)
 » Skontrolują stan autokarów (0)
 » Rządowe wsparcie dla samorządów (11)
REKLAMA
   
   O portalu  |  Regulamin  |  Współpraca i patronat medialny  |  Reklama  |  Polityka prywatności i ciasteczek  |  Kontakt © CMG24.pl 2010-2020   

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności i cookies. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Po dniu 25 maja 2018 roku administratorami danych będzie CMG Media z siedzibą w Stawiskach 23c (88-300 Mogilno) (dalej "CMG Media") oraz nasi Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Celem również dostosowywanie reklam, które widzisz na naszej stronie do Twoich preferencji oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez naszych Użytkowników z Portalu wraz z funkcjonalnościami na nim udostępnianym, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie przez nas oraz naszych Partnerów.

- realizacji postanowień zawartych w ramach umowy sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, artykułu

sponsorowanego);

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail);

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Portalu, w tym dokonywania

transakcji płatniczych w ramach serwisu ogloszenia.cmg24.pl przy zakupie ogłoszeń;

- komentowania artykułów, wydarzeń, zdjęć, filmów;

- dodania ogłoszenia na stronach serwisu ogloszenia.cmg24.pl;

- monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej Twoją aktywnością

na Portalu poprzez przeprowadzanie badań i analiz, aby badać funkcjonalność Portalu i wprowadzać udogodnienia;

- prowadzenia analiz statystycznych;

- prowadzenie postępowań sądowych;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane mogą zostać przekazane w następujących przypadkach:

- Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług płatniczych,

usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych

- Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na wniosek organów ścigania m.in. Policji i Prokuratury

- Ze względu na konieczność blokowania działania robotów internetowych na stronach Portalu, stosujemy

mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania naszych użytkowników nie noszą

znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP

Jak możesz zarządzać swoimi danymi?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Znajdziesz tam informacje jak to uczynić.

Klikając przycisk "Akceptuję" lub zamykając okno (Zmiana polityki prywatności) za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie przez CMG Media oraz naszych Partnerów, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Portalu przez CMG Media i Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług.

Pamiętaj, możesz w każdej chwili nie wyrazić zgody lub cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Szczegóły dotyczące wycofania i niewyrażenia zgody znajdziesz w Polityce prywatności i ciasteczek.

NIE TERAZZGADZAM SIĘ