Dzisiaj: , g. Imieniny:    
   
Gmina Mogilno - KPP Mogilno

Stanowisko KPP Mogilno

2018-05-07 22:45
 

Stanowisko KPP Mogilno wobec zarzutów dotyczących sytuacji policjantów dochodzeniowo-śledczych.

Odnosząc się do poruszonych w przesłanej korespondencji zarzutów dotyczących sytuacji policjantów dochodzeniowo-śledczych wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie informuję, że w tym celu Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie nadkom. Przemysław Tulibacki przeprowadził stosowne wewnętrzne wyjaśnienia.

Na ich podstawie ustalono, że przypisywane Pierwszemu Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie nadkom. Tomaszowi Rybczyńskiemu zachowania i złe intencje nie mają pokrycia w rzeczywistości i w całości mijają się z prawdą.

Kierowane oskarżenia wynikają ewidentnie z braku wiedzy i świadomości autorów listu w obszarze praw i obowiązków policjantów oraz przepisów kształtujących przebieg służby przy uwzględnieniu jej szczególnego hierarchicznego charakteru rozumianego jako stan wewnętrznego zorganizowania Policji w systemie podporządkowania, a także wzajemnych uprawnień i obowiązków organów Policji oraz policjantów i pracowników Policji. Bezsprzecznie owa dysfunkcja poznawcza mogła spowodować dalej błędną ocenę sytuacji i wnioskowania o niej przez autorów listu.

Należy wskazać, że 21 marca 2018 roku, nadkomisarz Tomasz Rybczyński został poinformowany o sytuacji dotąd w tej jednostce nie notowanej. Czterech funkcjonariuszy pionu dochodzeniowo - śledczego prawie jednocześnie udało się na zwolnienia lekarskie. Odbyło się to w momencie, kiedy jeden z pozostałych policjantów przebywał już wcześniej na zwolnieniu lekarskim, a nieobecność kolejnego była związana z długotrwałą absencją szkoleniową.

W sytuacji, kiedy wydział kryminalny utracił możliwość prowadzenia pracy dochodzeniowo – śledczej, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie nadkom. Tomasz Rybczyński pod nieobecność przebywającego na urlopie wypoczynkowym Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie nadkom. Przemysława Tulibackiego, w ramach nadzoru nad pracą jednostki musiał podjąć natychmiastowe działania zaradcze, a wśród nich:
- czasowe przesunięcie do pracy dochodzeniowej innych policjantów,
- cofnięcie wcześniej udzielonej zgody na wykorzystanie w całości urlopów wypoczynkowych policjantom, w tym dwóm policjantom, którzy z urlopu wypoczynkowego zaczęliby korzystać po zwolnieniu lekarskim.

Czasowa reorganizacja pracy mogileńskiej komendy trwała bardzo krótko, gdyż po świętach, przebywający na zwolnieniach policjanci wrócili do służby.

Odnośnie rzekomych kar, które jak wynika z przesłanej korespondencji stosować miał nadkomisarz Tomasz Rybczyński wobec przebywających na zwolnieniu policjantów informuję, że zgodnie z art. 134 ustawy o Policji karami dyscyplinarnymi są:

1) nagana;
2) zakaz opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania;
3) ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku;
4) wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe;
5) obniżenie stopnia;
6) wydalenie ze służby.

Wydanie polecenia prowadzenia notatników służbowych jak widać, nie ma żadnego związku z którąkolwiek z wymienionych kar dyscyplinarnych, a wpisuje się w katalog elementarnych obowiązków, które przełożony ma prawo nałożyć na podwładnych. Ponadto polecenie to dotyczyło nie tylko policjantów dochodzeniowo – śledczych KPP w Mogilnie, ale i KP w Strzelnie.

W tym miejscu należy wskazać, że obowiązek ten został wprowadzony w odniesieniu do skonsultowanej z kierownikami komórek organizacyjnych przydatności dla sprawowania nadzoru nad pracą policjantów pionu dochodzeniowego, przez analogię zresztą do obowiązku prowadzenia notatników przez policjantów operacyjno - rozpoznawczych. Wskazać trzeba również, że rozwiązanie to ma pozytywne strony dla obydwu stron w relacji nadzorczej podwładny - przełożony. Podwładny będzie mógł rzetelnie wykazać przed przełożonym zakres i rodzaj podejmowanych w służbie czynności, przełożony zaś zyska dodatkowe narzędzie do obiektywnej oceny aktywności policjanta w realizacji procesu wykrywczego.

Szczegółowe wytyczne w sprawie zasad ewidencjonowania, wypełniania oraz przechowywania notatników służbowych znajdziemy w paragrafie 3 wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 czerwca 2007 roku, który stanowi:

Notatnik służbowy zobowiązani są prowadzić:
1) policjanci pełniący służbę patrolową (w tym policjanci komórek ruchu drogowego pełniący służbę zewnętrzną), interwencyjną, obchodową, konwojową i ochronną z wyjątkiem policjantów pełniących służbę na stanowiskach, gdzie przebieg służby rejestruje się w odrębnej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) inni policjanci na podstawie odrębnych przepisów oraz wskazani decyzjami komendantów wojewódzkich / Stołecznego, powiatowych (rejonowych, miejskich) Policji na obszarze swojego działania.

Kolejnym z podniesionych i zarazem bezpodstawnych zarzutów jest cyt. "odświeżenie" umundurowania. Każdy funkcjonariusz Policji w naszym kraju raz w roku otrzymuje równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, zwany potocznie "mundurówką".

Posiadanie kompletnego umundurowania jest obowiązkiem wynikającym wprost z § 44 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie umundurowania policjantów mówiącego, że policjanci są obowiązani do posiadania kompletu umundurowania zapewniającego wykonywanie obowiązków służbowych w każdej porze roku.

Ma to ogromne znaczenie w okresie sezonu letniego, kiedy może wystąpić konieczności skierowania do pełnienia służby zewnętrznej właśnie policjantów pionu kryminalnego. Obowiązek noszenia umundurowania winien być traktowany jako zaszczyt, a nie jako ujma. Jest jednocześnie elementem kształtującym wizerunek, dyscyplinę służby jak i jej etos.

Zamierzoną konfabulacją autorów listu jest oskarżanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie nadkom. Tomasza Rybczyńskiego o to, że "ściągnął chorą policjantkę do pracy". Policjantka stawiła się do służby następnego dnia po okresie zwolnienia lekarskiego.

Obowiązkiem przełożonych (komendantów, naczelników, kierowników) jest sprawowanie należytego nadzoru nad pracą podległych bezpośrednio policjantów. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego (np. wykonywanie obowiązków służbowych w sposób nienależyty, niestaranny i niedbały), jego kwalifikacji prawnej albo tożsamości sprawcy, przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego przełożony dyscyplinarny zleca przeprowadzenie czynności wyjaśniających i jest to standardowa procedura wynikająca z art. 134i pkt. 4 ustawy o Policji).

Zarzut celowego nakładania na policjantów dochodzeniowo - śledczych dużej ilości pracy, której jak wynika z listu, nie są w stanie wykonać na czas, jest nieprawdziwy. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie nadkom. Tomasz Rybczyński w strukturze organizacyjnej mogileńskiej komendy odpowiada za pracę pionu prewencji. Oczywiście w pewnych sytuacjach (urlop lub nieobecność komendanta powiatowego) sprawuje również nadzór nad wydziałem kryminalnym, ale ma to wyłącznie charakter czasowy.

Każdy policjant musi mieć świadomość, że Policja jest organizacją hierarchiczną, a wykonywanie czynności podwładnego polega w szczególności na terminowej, dokładnej i starannej realizacji zadań stałych określonych w indywidualnym zakresie obowiązków.

Funkcjonariusze Policji pozostają w stosunku zatrudnienia o szczególnym charakterze, definiowanym jako stosunek służbowy. Podstawowymi atrybutami służby są zatem daleko idąca dyspozycyjność, ryzyko, podporządkowanie poleceniom służbowym oraz poświęcenie na rzecz ochrony bezpieczeństwa mieszkańców. (KPP Mogilno)

REKLAMA
 
   » KOMENTARZE [17]» dodaj komentarz   

 » KPP (Gof | 14-05-2018, 09:18:10)

Policja czy dochodzeniowka, a czy oni tym L4 nie zrobili cichego strajku ??? Komendant do zwolnienia !!! Policjanci dyscyplinarne kary i do roboty a jak nie to wypad kopac rowy... I powiatowka po lbie za ten balagan powinna dostac. Ktos tutaj wedlug chierarchi dal ciala i to powaznie !!!

 » A co to za kryminalni (Tete na PL | 10-05-2018, 21:25:37)

ktorzy nie widza, ze 100m. od komendy jest hurtownia z papierosami ze wschodu?

 » Komentarze.... (sssss | 09-05-2018, 12:00:23)

Nie będę się wymądrzać jak ma wyglądać dyscyplina i zakres obowiązków policjantów czy też co może a czego nie może komendant. Jestem zwykłą myszką(zwykłym obywatelem). Natomiast kilka słów do tych najmądrzejszych w komentarzach.Pomyślcie troszkę jak to możliwe, żeby kilku policjantów poszło jednocześnie na L4? Nikt z nas nie zna i nie stanął oko w oko z komendantem i policjantami i nie wysłuchał ich wersji. Więc inteligentny człowiek nie wypowiada się na tematy o których nie ma pojęcia oraz nie ocenia ani policjantów ani komendanta.Są od tego odpowiednie osoby na odpowiednich stanowiskach i im to zostawcie do wyjaśnienia.

 » On (Temat | 08-05-2018, 20:24:54)

Do budowlanki tam dostana w piz...e popracuja 48 na dobe to lekarza odwiedza ale wekend na pogotowiu bo nie beda mieli czasu na fryzjera urzad skarbowy itp nie wspomne o rodzinie i majowce takze komentarze zbedne powinni zap......ac do 67 roku I dopiero zakonczyc czas pracy zenada !!!

 » Pisownia UPS (Dygresja | 08-05-2018, 18:19:19)

Mniejsza o treść. Ale kwestionując czyjeś umiejętności dotyczące języka polskiego nie można samemu popełniać kardynalnych błędów. "Sprawiłoby" i "napisałby" jest właściwą i poprawną formą. Nie można tych wyrazów pisać oddzielnie. Stąd nauczka i dla UPS i innych komentatorów przyznających sobie jedną, jedyną rację - nie bądźmy tacy "jedyni nieomylni".

 » ehhhhh (ehhhhe | 08-05-2018, 18:14:35)

co za paplanina, nie mozna po prostu napisac ze policjanci w cmg robia co chca, kiedy chca, gdzie chca i z kim chca ? Panie naczelniku ?

 » Chorowita (Chorowity | 08-05-2018, 17:10:51)

"Daleko idąca dyspozycyjność" co co? Chodzić osr..ym w robocie?

 » za dobrze mają i tyle (gebels | 08-05-2018, 14:19:13)

jakby mieli na co dzień doczynienia z prawdziwymi bandziorami a nie np z pijaczkiem za kółkiem to nabraliby szacunku dla służby.macie tu w cmg jak u pana boga za piecem zero strzelanin,rozbojów więc o co kaman.po zmroku na jeżycach pieszy patrol jest bez szans.

 » do Student (UPS | 08-05-2018, 10:37:07)

Nie masz co się chwalić,że miałeś 91%.To tylko testy.Natomiast napisanie pisma wyjaśniającego sprawiło by Twojej osobie trudność niebywałą. Azalisz to nie rozkosz nie rozumieć drugiego-tak napisał by Mikołaj Rej.Zresztą, co innego wypracowanie, a co innego pismo urzędowe.

 » policja-Mogilno (12345a | 08-05-2018, 09:31:41)

Ale ci policjanci z Mogilna są słabowici i chorowici. Jak szli do służby to wszyscy zdrowi jak rydze. Który lekarz dał Wam Zaświadczenia o stanie zdrowia - ten sam, który teraz pisze lipne zwolnienia? A jak już umowa na czas nieokreślony to w L4. Psem (w pozytywnym znaczeniu tego słowa) trzeba być z natury - to nie etat w urzędzie, gdzie o 15 zamykamy biurko i do domu. Za to Wam na początku kariery we "firmie" płacą więcej niż nauczycielowi z wieloletnim dorobkiem abyście byli DYSPOZYCYJNI. Nie dla Komendanta tylko DYSPOZYCYJNI DLA SPOŁECZEŃSTWA, które Wam płaci nie tylko za Wasz czas ale nawet za służbowe gacie i skarpetki. Nie ma przymusu być policjantem (tką).

 » Yyy (Student | 08-05-2018, 09:30:40)

Powiem szczerze że sprawą byłem zaciekawiony. Z matury rozszerzonej z polskiego miałełem 91 procent, ale stanowisko KPP Mogilno czytałem dwa razy i mam problem z jego zrozumieniem. Czyli że policjantów nie ukarano tylko ukarano?

 » hmm (hmm | 08-05-2018, 09:19:11)

maja placone i to nie malo !!!! w internecie mozna sobie to sprawdzic nie mowiac juz o wszystkich "nagrodach" za mandaty. Brawo i jeszcze raz brawo za podejscie do ludzi i upszykszanie im zycia. Niedlugo wszyscy sie zwolnia z tej chorej KPP mogila :D!

 » Brak kompetencji komediantów (Beria | 08-05-2018, 09:13:57)

Trudno o bardziej jaskrawe przykłady braku kompetencji Pana Rybczyńskiego i Tulibackiego do zarządzania jednostką. Jak nie afera z zatrzymaniem niewinnego cżłowieka i wciskaniem mu kitu o PESELU to teraz prywatne vendety na domagających się sprawiedliwego podziału pracy policjantów wydziału kryminalnego. Może w końcu ktoś pójdzie po rozum do głowy i skróci męki policjantów błąkających się po korytarzach komendy i alejkach biedronki. Panowie komendanci rozdysponujcie sprawiedliwie obowiązki!

 » Służba (Xyz | 08-05-2018, 06:38:15)

Jak sama nazwa mówi SŁUŻBA nie ważne czy to weekend majowy czy święta czy jaki kolejek inny weekend każdy wie na co się pisze idąc do policji wiadomo że pracują w dni wolne więc ja nie rozumiem że biorą L4 w czasie dni wolnych kiedy mają przypisana SŁUŻBĘ! Praca jest praca za to mają płacone a nie żeby siedzieli sobie w domku na chorobowym!!!

 » Robta co chceta. (nikt | 08-05-2018, 06:20:23)

Zawsze uważałem, że policja, wojsko i inne służby mundurowe to chore instytucje. Zwłaszcza gdy na czele staje karierowicz z wydumanymi aspiracjami.

 » Sztuka dyplomacji (Eob | 08-05-2018, 00:52:13)

To wszystko jest perfekcyjnie sprecyzowana sztuka konstuktywnego bredzenia. Porostu w sposób dyplomatyczny ukrecono łeb sprawie formułunąc zgrabna, oficjalna wiadomość. Za jakis czas znow g... wypłynie na wierzch az za "ktoryms razie" w koncu ktos z wyzszej instancji sie za to wezmie i "sprawa sie rypnie" Temat przypomina problemy wiekszosci wiekszych zakladow pracy(bo takowym jest Policja tylko ze specyficzna formą) czyli wszyscy wiedza ze jest zle ale garstka ma odwage mowic jak jest a reszta robi dobra minę do złej gry. To nie działa na dłuższą metę. U prywaciarzy konczy się to "wywaleniem" ale na panstwowce takie sprawy załatwia sie "bardziej" dyplomatycznie gdyz temat sprawy jest zazwyczaj upubliczniony i tzw 'delikantej natury'. Osobiscie pokrzywdzonym funkcjonariuszom zycze powodzenia i może proby podjecia walki z przeciazeniem praca w inny sposob. Kazdy pracujacy "w panstwowce" to zna. Niestety trzeba trzymac ryj krótko i cierpiec bo na nasze miejsce jest przeciez 10ciu.Tylko przy naborze jakos tych 10ciu nie widac.

 » KPP brnie w kłamstwa (Kazach | 07-05-2018, 23:18:40)

A jak KPP odniesie się do faktu że 90% stanu Wydziału Ruchu Drgowego przebywa przez cały weekend majowy na zwolnieniach lekarskich? Przecież mieli zaplanowaną służbe! Odpowiedzą za chorobę ? Co za brednie z cytowaniem kar dyscyplinarnych - własnie chodzi o to że pomimo nie przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego komendanci zaczeli stosować kary nieoficjalne! Panie Tulibacki jak to jest być sędzią we własnej sprawie ? Komfortowo? Zapewne!

 


Portal CMG24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentowanych opinii. Użytkownik dokonujący wpisu
na łamach portalu, może ponieść za jego treść odpowiedzialność cywilną bądź karną.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część serwisu www.CMG24.pl nie może być kopiowana, reprodukowana
lub przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi
lub w inny sposób wykorzystywana bez zgody właściciela serwisu.
 
 
REKLAMA
 » Postrzelił znajomego z wiatrówki (0)
 » Kradli narzędzia i przewody (3)
 » Minister może przejąć tylko część rolniczą (15)
 » Targowa niedziela w Bielicach (2)
 » Zmiany w sanktuarium (14)
 » Kolekcjoner strażackich pamiątek (3)
 » BIELICE: 16. edycja targów (3)
 » Zablokował drogę krajową (7)
 » Rockowe brzmienie z satyrą (7)
 » Policjanci będą znakować rowery (3)
 » Bieg po zdrowie we Wszedniu (0)
 » "Pyszadło 2019" rozpoczęte (2)
 » Niezapomniane melodie (1)
 » Metalowy element uderzył w Tico (11)
 » Strażacka wystawa w Dąbrowie (1)
REKLAMA
   
   O portalu  |  Regulamin  |  Współpraca i patronat medialny  |  Reklama  |  Polityka prywatności i ciasteczek  |  Kontakt © CMG24.pl 2009-2019   

Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności i cookies. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.

Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Po dniu 25 maja 2018 roku administratorami danych będzie CMG Media z siedzibą w Stawiskach 23c (88-300 Mogilno) (dalej "CMG Media") oraz nasi Partnerzy, z którymi stale współpracujemy. Celem również dostosowywanie reklam, które widzisz na naszej stronie do Twoich preferencji oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez naszych Użytkowników z Portalu wraz z funkcjonalnościami na nim udostępnianym, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie przez nas oraz naszych Partnerów.

- realizacji postanowień zawartych w ramach umowy sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, artykułu

sponsorowanego);

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail);

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Portalu, w tym dokonywania

transakcji płatniczych w ramach serwisu ogloszenia.cmg24.pl przy zakupie ogłoszeń;

- komentowania artykułów, wydarzeń, zdjęć, filmów;

- dodania ogłoszenia na stronach serwisu ogloszenia.cmg24.pl;

- monitorowania Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej Twoją aktywnością

na Portalu poprzez przeprowadzanie badań i analiz, aby badać funkcjonalność Portalu i wprowadzać udogodnienia;

- prowadzenia analiz statystycznych;

- prowadzenie postępowań sądowych;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane mogą zostać przekazane w następujących przypadkach:

- Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług płatniczych,

usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych

- Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na wniosek organów ścigania m.in. Policji i Prokuratury

- Ze względu na konieczność blokowania działania robotów internetowych na stronach Portalu, stosujemy

mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania naszych użytkowników nie noszą

znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP

Jak możesz zarządzać swoimi danymi?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Znajdziesz tam informacje jak to uczynić.

Klikając przycisk "Akceptuję" lub zamykając okno (Zmiana polityki prywatności) za pomocą przycisku "x" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym profilowanie przez CMG Media oraz naszych Partnerów, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies i im podobnych technologiach stosowanych w Portalu przez CMG Media i Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług.

Pamiętaj, możesz w każdej chwili nie wyrazić zgody lub cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Szczegóły dotyczące wycofania i niewyrażenia zgody znajdziesz w Polityce prywatności i ciasteczek.

NIE TERAZZGADZAM SIĘ